Thành viên cần chắc chắn và đảm bảo đã đọc và hiểu rõ các Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi thành viên bắt đầu sử dụng tham gia bất kì sản phẩm/ trò chơi nào trên website Typhu88. Hãy liên hệ ngay với Chúng Tôi nếu thành viên/quý khách có bất kì thắc mắc về tất cả thông tin tại trang web Typhu88

1. THỎA THUẬN SỬ DỤNG

Đây là thỏa thuận pháp lý giữa Khách hàng với Nhà Cái Typhu88, quy định các điều khoản trong việc Khách hàng sử dụng các sản phẩm/ trò chơi thuộc quyền sở hữu của Typhu88. Thỏa thuận này là hợp đồng điện tử giữa Hai Bên. Bằng cách nhấp chuột vào nút “Đồng ý” khi đăng ký tài khoản và tham gia các sản phẩm, trò chơi tại trang web, ứng dụng phần mềm của Typhu88, Khách hàng đồng ý rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng nếu Khách hàng lựa chọn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ và thao tác nhấp chuột đăng ký tài khoản tại Typhu88 này tương đương với việc Hai Bên đã đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận. Trong trường hợp quý khách không tuân thủ các Thoản Thuận này có thể dẫn đến việc quý khách không đủ điều kiện tạo tài khoản và/hoặc tài khoản có thể bị khóa, và/hoặc số dư trong tài khoản sẽ bị trừ hết; và/hoặc pháp lý sẽ được áp dụng cho việc không tuân thủ thỏa thuận sử dụng.

2. SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Typhu88 được quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản cụ thể nào của Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Typhu88 cho là phù hợp.
2. Những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch vụ sẽ có hiệu lực ngay khi nội dung được đăng tải trên trang Typhu88 hoặc ứng dụng trò chơi của Typhu88
3. Trường hợp có một sự thay đổi đáng kể đối với Điều Khoản và Điều Kiện cho thành viên, Chúng Tôi sẽ thông báo cho thành viên về sự thay đổi đó bằng qua email, qua điện thoại hay qua các thông báo trong bản tin tại Typhu88 trong khoảng thời gian hợp lý trước khi thay đổi có hiệu lực. Nếu thành viên không chấp nhận việc thay đổi điều khoản sử dụng được thông báo, thành viên nên đóng tài khoản của mình trước khi thay đổi có hiệu lực.
4. Tất cả các thay đổi khác sẽ được công bố trên trang web tại Điều Khoản và Điều Kiện tại hoặc trước thời điểm (các) thay đổi có hiệu lực.
5. Việc thành viên tiếp tục sử dụng các dịch vụ, sản phẩm, các trò chơi tại Typhu88 sau thời điểm có hiệu lực của việc sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung, thay thế có nghĩa là khách hàng hoàn toàn chấp nhận các sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung, thay thế đó.

3. CAM KẾT SỬ DỤNG

1. Thành viên đồng ý rằng việc thành viên truy cập vào trang web và sử dụng dịch vụ của Typhu88, trang web, phần mềm, những thông tin và các diễn giải trong Điều Khoản và Điều Kiện sẽ được điều chỉnh và tuân thủ theo luật pháp hiện hành.
2. Chúng Tôi không cung cấp lời khuyên liên quan đến thuế và/ hoặc các vấn đề pháp lý.
3. Truy cập và sử dụng dịch vụ/sản phẩm/ứng dụng và các dịch vụ khác của TYPHU88có thể không hợp pháp đối với một số người ở một số quốc gia nhất định. Typhu88 không khuyến khích thành viên tham gia tại tại nơi mà các hoạt động đó bị cấm bởi luật pháp. Thành viên có trách nhiệm hiểu và xác định luật áp dụng cho khu vực mà thành viên cư ngụ và Typhu88 không chấp nhận bất kì trách nhiệm nào theo bất kì luật nào trong bất kì khu vực nào khác.
4. Các cá nhân dưới 18 tuổi không được phép sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng của Typhu88. Thành viên phải đủ hoặc trên 18 tuổi và có đầy đủ năng lực pháp luật để thực hiện giao dịch mới có thể tham gia và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của Typhu88. Trong trường hợp Typhu88 kiểm tra và phát hiện quý khách dưới 18 tuổi thì tài khoản sẽ được xử lý theo các quy định trong Điều Khoản và Điều Kiện.
5. Chúng tôi sẽ không cung cấp dịch vụ sử dụng, các trò chơi, các ứng dụng của Typhu88 nếu quý khách hay quốc gia hoặc lãnh thổ của Quý khách không thể chấp nhận bất kỳ quy tắc nào trong nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này , cũng như pháp luật nghiêm cấm sử dụng các dịch vụ , sản phẩm, ứng dụng hiện có tại Typhu88.
6. Thành viên sẽ chịu trách nhiêm trong việc sử dụng các dịch vụ, sản phẩm, ứng dụng của Typhu88 tại khu vực, quốc gia hay lãnh thổ quý khách đang truy cập. Ngoài ra, nếu quý khách truy cập trái phép, Typhu88 không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Quý khách không tuân thủ quy định.
7.Chúng tôi có quyền yêu cầu thành viên cung cấp thông tin, dữ liệu cá nhân để chắc chắn rằng thành viên đủ tuổi tham gia tại Typhu88. Nếu chung tôi nghi ngờ, hay thông tin thành viên cung cấp không chính xác hay dữ liệu cung cấp chưa thỏa đáng trong việc xác minh tuổi thì tài khoản của thành viên có thể bị khóa tạm thời và/hoặc khóa vĩnh viễn bao gồm luôn số dư tài khoản sẽ bị hủy.
8. Thành viên cần xác nhận rằng việc không đáp ứng các yêu cầu từ chúng tôi để xác minh thêm về danh tính, tuổi tác thì tài khoản sẽ tạm khóa và/hoặc khóa vĩnh viễn, kèm theo số dư sẽ bị trừ tất cả và thành viên sẽ không được quyền kháng cáo trừ khi kháng cáo được cơ quan thẩm quyền chỉ định yêu cầu.
9. Nếu trong quá trình xác minh hoàn tất, thành viên được chứng minh là chưa đủ tuổi, Chúng Tôi có quyền vô hiệu tất cả các giao dịch được thực hiện trong khi thành viên chưa đủ tuổi. Chúng Tôi có quyền đóng tài khoản của thành viên và tịch thu tất cả số dư nếu có.
10. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào coi là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, thì điều khoản liên quan sẽ được sửa đổi để cho phép nó được thi hành theo ý định của văn bản gốc ở mức độ tối đa được luật pháp hiện hành cho phép và hiệu lực thi hành của các điều khoản còn lại của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.
11. Bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành trong bất kỳ khu vực pháp lý nào đều sẽ không có hiệu lực trong phạm vi quyền hạn cụ thể đó, mà không ảnh hưởng đến hiệu lực, tính hợp pháp hoặc tính thực thi của điều khoản đó trong các khu vực pháp lý khác.

4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

1. Để đảm bảo sự công bằng, công khai và minh bạch nên chúng tôi có thể sử dụng bất kì biện pháp, phương thức cảm thấy phù hợp nhất để tạo ra sân chơi công bằng cho tất cả thành viên.
2. Để không ảnh hưởng đến bất kỳ giao dịch hiện tại và đang chờ xử lý nào của thành viên liên quan đến Typhu88, Chúng Tôi có quyền đình chỉ, sửa đổi, xóa và/ hoặc thêm các quy định tại Typhu88 theo quyết định của Chúng Tôi và trong phạm vi pháp luật cho phép. Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động vi phạm quy định tại Typhu88.
3. Chúng tôi nghiêm cấm tất cả các hành động chống phá, hủy hại ảnh hưởng đến tính uy tín và sự công bằng tại Typhu88, chúng tôi luôn bảo vệ thông tin tài khoản thành viên và dữ liệu giao dịch, vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật để biết thêm chi tiết. Nếu bất kì thành viên nào tham gia vào bất kì hoạt động gian lận hay các hoạt động khác mà chúng tôi coi là gian lận thì tài khoản sẽ bị đóng vĩnh viễn và tất cả số dư sẽ bị tịch thu theo điều khoản Vô Hiệu Hóa Tài Khoản của Điều Khoản và Điều Kiện này
4. Chúng tôi không công nhận và nghiêm cấm các bên khác không liên quan đến Typhu88 đăng tải các thông tin không chính thức từ Typhu88. (vui lòng đọc mục Chính Sách Liên Quan Đến Bên Thứ Ba).
5. Chúng tôi có quyền tạm khóa việc truy cập, sử dụng của thành viên tại Typhu88 vào bất cứ lúc nào.
6. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất cứ liên quan đến thông tin liên lạc hoặc thông tin công bố trên Typhu88 về khoản thuế hay tư vấn pháp lý.
7. Typhu88 sử dụng múi giờ GMT+8 trừ khi có các quy định khác.
8. Thành viên sử dụng Typhu88 cho mục đích cá nhân, chúng tôi nghiêm cấm hành vi sử dụng Typhu88 cho các mục đích thương mai.
9. Chúng tôi luôn coi trọng việc Chơi Có Trách Nhiệm và sẽ thao tác xử lý tài khoản thành viên nếu chúng tôi đủ cơ sở tin rằng
o Thành viên đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn chơi game hoặc
o Thành viên đang điều trị rối loạn chơi game.
10. Thành viên không được phép sử dụng Typhu88 của Chúng Tôi nếu thành viên cảm thấy bị mất kiểm soát đối với việc chơi game hoặc không thể chi trả chi phí chơi game hoặc cảm thấy nguy cơ mất kiểm soát, thành viên nên Liên Hệ với Chúng Tôi ngay lập tức. Vui lòng xem điều khoản Chơi Có Trách Nhiệm.
11. Thành viên hoàn toàn tuân thủ và xác nhận rằng:
o Thành viên không gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm và/hoặc hoạt động trái phép
o Thành viên không được tiến hành các hoạt động tội phạm và/hoặc có ý định sử dụng Tài Khoản của mình liên quan đến các hoạt động trái phép đó
o Thành viên không được cho người khác truy cập tài khoản của mình hay có hành vi được cho là bị nghiêm cấm tại khu vực đang sinh sống, hay có bất cứ hành vi phạm pháp nào bao gồm cả việc rửa tiền, lừa đảo, gian lận để truy cập trái phép và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm, trò chơi, ứng dụng của chúng tôi.
o Tất cả chi tiết ngân hàng hay bất kỳ phương tiện nào khác mà thành viên đã và đang sử dụng tại Typhu88 cần phải là chính chủ, và những thông tin dữ liệu giao dịch không phải từ nguồn tài khoản bị đánh cắp hoặc báo cáo bị mất cắp, khi chúng tôi thấy các giao dịch chuyển tới là hợp lệ và thành công từ tài khoản thành viên thì điều đó sẽ được mặc định thành viên đã hoàn toàn đồng ý và là chủ sở hữu hợp pháp sử dụng đúng chính chủ tài khoản tham gia giao dịch tại Typhu88.
o Thành viên không có tài khoản đang bị khóa vĩnh viễn hay tạm khóa tại Typhu88 và thành viên chưa thông báo cho chúng tôi biết về quá khứ nghiện cờ bạc.
o Thành viên không cố gắng vô hiệu hóa hoặc làm suy giảm hoạt động, hoặc giành được hay tìm cách giành được quyền truy cập, tiếp nhận, sử dụng trái phép, sao chép, thay đổi hoặc phá hủy đối với Typhu88. Nếu chúng tôi đủ cơ sở tin rằng thành viên truy cập trái phép sử dụng các dịch vụ, sản phẩm , ứng dụng tại Typhu88 thì tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, tất cả số dư sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức, và tài khoản sẽ được đưa ra cơ quan có thẩm quyền hay cơ quan liên quan xác minh.
o Thành viên không cố tình hay cố ý ngắt kết nối khi đang sử dụng sản phẩm, trò chơi, dịch vụ , ứng dụng của Typhu88, nếu chúng tôi xác định được thành viên cố ý vi phạm điều khoản này thì tài khoản thành viên sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức và bất kì số tiền hiện có trong tài khoản sẽ khóa và không hoàn trả.
o Bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng, thông đồng, sửa chữa hoặc bất hợp pháp bị nghi ngờ có thể là cơ sở để chấm dứt ngay việc sử dụng Typhu88 và có thể được chuyển đến cơ quan thực thi pháp luật. Thành viên cần xác định không tham gia vào hay cùng tham gia với bất kì bên thứ ba vào các hoạt động vi phạm trên. Typhu88 sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng sử dụng Typhu88
12. Typhu88 có quyền vô hiệu hóa tài khoản ngay lập tức, trừ hết tất cả số dư tài khoản và từ chối việc tiếp tục thực hiện dịch vụ, cung ứng trò chơi, sản phẩm, ứng dụng , trả thưởng hay thanh toán giao dịch cho các tài khoản mà Typhu88 nghi ngờ gian lận, trục lợi, lừa đảo, có các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, Typhu88 có thể phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, tố cáo các hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật;
13. Trí tuệ nhân tạo – Rô bốt: thành viên không được sử dụng các thiết bị, phần mềm ( bao gồm cả “phầm mềm AI “) và không cố gắng giải mã, dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật hoặc phát hiện ra mã nguồn của bất kỳ phần mềm nào tạo nên Typhu88 để vượt qua (hoặc phá hủy, làm suy yếu) các biện pháp bảo vệ mà Typhu88 thiết lập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống của Typhu88.Tài khoản thành viên sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức và tất cả số dư bị tịch hủy nếu chúng tôi kiểm tra thành viên vi phạm các điều khoản trên.
14. Khi quý khách nghi ngờ rằng bất kỳ người chơi nào khác sử dụng Typhu88 có hành vi gian lận, thông đồng, lừa đảo, và có hành động phạm pháp khác thì vui lòng Liên Hệ ngay với chung tôi hay email qua cskh@Typhu88.com.

5. KHÁCH HÀNG HỢP LỆ

Nhân viên Typhu88, người thân của nhân viên Typhu88 , đại lý, đối tác và bất kỳ đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến Typhu88 (“người thân” bao gồm vợ chồng, bạn trai / gái, cha mẹ, con, anh chị em), và cựu nhân viên Typhu88, người thân của cựu nhân viên Typhu88 không đủ điều kiện tham gia trò chơi , sử dụng dịch vụ hoặc đặt cược vào Typhu88 và tất cả tài khoản vi phạm điều khoản này sẽ bị khóa vĩnh viễn ngay lập tức.

6. SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

1. Để sử dụng Typhu88, đầu tiên thành viên cần đăng ký tài khoản với Chúng Tôi. Thành viên có thể truy cập vào bất kì trò chơi của Chúng Tôi từ tài khoản của thành viên thông qua trang web www.Typhu88.com
2. Đăng ký tài khoản Typhu88 hoàn toàn miễn phí. Thành viên chỉ được phép sử dụng tiền tệ quy định tại Typhu88 để tham gia giao dịch, và thành viên cần đảm bảo tất cả giao dịch phát sinh tại Typhu88 phải từ nguồn tài khoản thanh toán chính chủ, do chính thành viên thực hiện. Nếu có bất kì giao dịch nạp tiền / rút tiền phát sinh không phải từ tài khoản chính chủ của thành viên hay sử dụng nạp tiền/ rút tiền bằng tiền tệ khác thì khoản tiền nạp/ tiền rút sẽ bị hủy.
3. Tất cả số tiền trong tài khoản của thành viên sẽ không được hưởng bất kì lãi suất hay tiền lãi nào bất kì vì tài khoản Typhu88 không phải là tài khoản tiết kiệm.
4. Khi mở tài khoản và tham gia tại Typhu88, thành viên cần đảm bảo rằng: o Thành viên hiểu rõ và chấp nhận các rủi ro trong các giao dịch cũng như các khoản thắng; các khoản thua khi tham gia và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trò chơi và ứng dụng.
o Cần cung cấp các thông tin chi tiết cá nhân (bao gồm cả các thông tin chi tiết ngân hàng hay các phương thức thanh toán khác) cho Typhu88
o Thành viên đồng ý rằng cược chỉ có hiệu lực khi được tuân thủ theo Quy Tắc Cá Cược và Quy Tắc Trò Chơi hiện hành;
o Thành viên đủ 18 tuổi để tham gia tại Typhu88;
o Đánh bạc không phải là hành vi bất hợp pháp trong khu vực, lãnh thổ, quốc gia nơi thành viên cư trú;
o Thành viên đủ khả năng pháp lý thực hiện thỏa thuận này;
o Thành viên chưa loại trừ mình tạm thời hay chưa loại trừ chính mình vĩnh viễn khỏi bất kỳ trò chơi nào trên Typhu88
5. Thành viên cần đảm bảo đã hiểu và chịu tất cả trách nhiệm trong việc tuân thủ đầy đủ pháp luật hiện hành tại nơi đang cư trú.
6. Thành viên cần cung cấp ngay tất cả thông tin liên quan đến tài khoản Typhu88 khi có yêu cầu từ chúng tôi. Nếu những thông tin, dữ liệu cung cấp không đúng sự thật, không chính xác, sai lệch, xóa sửa hoặc không đầy đủ thì chúng tôi có quyền chấm dứt việc sử dụng tài khoản của thành viên do vi phạm điều khoản và điều kiện sử dụng.
7. Chúng tôi có quyền không cần thông báo, không cung cấp bất kì lí do và không chịu trách nhiệm đến các thành viên khi tài khoản thành viên bị từ chối đăng ký. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện thông tin đăng ký không chính xác, sai lệch hoặc không đầy đủ thì tài khoản Typhu88 của thành viên sẽ bị khóa, khoản giao dịch nạp tiền gốc phát sinh (nếu có) sẽ được Typhu88 hoàn trả vào tài khoản thành viên sử dụng giao dịch trước đó, tất cả tiền thắng cược hay tiền cược đang được xử lý trả về đều sẽ bị hủy bỏ và vô hiệu.
8. Thành viên chỉ được tạo và sử dụng một (01) tài khoản duy nhất để tham gia với chúng tôi, bất kì thành viên nào tạo trên hai (02) tài khoản trở lên hoặc cố tình hoặc sử dụng các thông tin liên hệ khác từ mối liên hệ / mối quan hệ quen biết để tạo thêm tài khoản thứ hai cho người khác sử dụng hay cho chính thành viên sử dụng đều sẽ được xem là vi phạm điều khoản sử dụng và tài khoản sẽ bị đóng.
9. Nếu chúng tôi phát hiện ra thành viên tạo thêm một tại khoản khác tại Typhu88 thì: o Tất cả các cược đang chờ xử lý sẽ bị hủy
o Cược thắng sẽ bị tịch thu.
o Tài khoản sẽ bị đóng vĩnh viễn.
o Giao dịch tiền nạp gốc phát sinh sẽ được xem xét tùy trường hợp hoàn trả cho thành viên.
10. Tài khoản của thành viên là sử dụng cho cá nhân và thành viên chỉ được phép sử dụng các phương thức giao dịch do chính Typhu88 cung cấp để thực hiện. Thành viên cần cung cấp các thông tin cá nhân và dữ liệu giao dịch nạp tiền khi có yêu cầu từ phía chúng tôi. Thành viên không được phép cho người khác truy cập vào tài khoản và không được phép đại diện thành viên khác để truy vấn, thắc mắc, hay bất kì vấn đề khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào gây ra do việc tài khoản thành viên bị người khác truy cập hoặc do chính thành viên gây ra cho thành viên khác.
11. Nếu Chúng Tôi kiểm tra và phát hiện thành viên đã vi phạm Điều khoản và Điều kiện hoặc tài khoản thành viên có những hoạt động bất thường, Chúng Tôi có toàn quyền quyết định đưa ra các quyết định sau: o Đình chỉ hoặc chấm dứt sử dụng tài khoản của thành viên;
o Hạn chế thành viên rút tiền từ tài khoản;
o Không cho phép thành viên truy cập và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trò chơi hay ứng dụng của chúng tôi;
o Yêu cầu thành viên cần thực hiện và hoàn tất các quy trình để kích hoạt lại tài khoản
o Yêu cầu thành viên cung cấp các thông tin cá nhân, tài liệu nhận dạng, thông tin tài chính cá nhân hay các dữ liệu cần thiết để chúng tôi có thể tiến hành kiểm tra và xác minh việc tuân thủ Điều Kiện và Điều Khoản sử dụng của thành viên cho dù thành viên đã cung cấp đầy đủ trước đó.
o Hủy bỏ tất cả các vé cược dù trong trạng thái đã thanh toán thành công, hay còn đang chờ xử lý hay đang cược. Tiền thắng cược sẽ bị tịch thu và được giữ lại và chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm.
12. Số tiền gửi tối thiểu hoặc tối đa phụ thuộc vào loại phương thức thanh toán mà thành viên chọn (xem phần Thanh Toán trên trang web) và thành viên chỉ có thể đặt cược tối đa số tiền có sẵn trong tài khoản của mình. Chúng Tôi có quyền thay đổi hình thức thanh toán tại bất kì thời gian hay thời điểm nào.
13. Thành viên có thể yêu cầu rút tiền từ tài khoản của thành viên tại bất kì thời gian nào và đảm bảo số tiền rút cần phải đạt đủ yêu cầu theo quy định cược. Chúng Tôi có toàn quyền thanh toán bất kì một khoản rút hoặc toàn bộ thông qua cùng phương thức thanh toán và cùng loại tiền mà thành viên đã gửi vào trước đó.
14. Khi tham gia tại bất kì trò chơi, trận đấu, giải đấu hay ứng dụng thì hành vi thông đồng để chuyển tiền từ tài khoản Typhu88 này sang tài khoản Typhu88 khác hay từ tài hoản thành viên Typhu88 sang tài khoản của chính thành viên/tài khoản quen biết (có mối liên hệ, mối quen hệ quen biết hay thậm chí là của chính thành viên) tại các trang web khác đều là hành vi bị nghiêm cấm và tài khoản có thể bị khóa, số dư trong tài khoản sẽ bị hủy và lệnh rút tiền sẽ không được xử lý (nếu có).
15. Nghiêm cấm chuyển đổi, bán và/hoặc mua được Tài Khoản từ và đến từ những người chơi khác, và việc chuyển quỹ vào tài khoản người chơi khác cũng được xem là hành vi vi phạm quy định cược.
16. Thành viên cần thông báo ngay cho chúng tôi biết nếu phát hiện ra bất kì lỗi nào xảy ra trong việc thanh toán: vé cược, giao dịch nạp, rút tiền, hay các giao dịch khác Typhu88 có quyền vô hiệu, hủy bỏ và không công nhận tất cả các vé cược, giao dịch nạp tiền, rút tiền hay các giao dịch khác do lỗi đó xảy ra.
17. Thành viên không được ẩn hoặc che giấu hay có bất kì hành động nào can thiệp vào địa chỉ IP và thời gian truy cập của máy tính và/hoặc các loại thiết bị khác và/hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm/ bất kỳ công cụ / bất kỳ proxy vpn để truy cập vào Typhu88 và nhằm ngăn chặn, hạn chế chúng tôi xác minh thông tin tài khoản của thành viên trong khi truy cập Typhu88.
18. Thành viên đồng ý và chịu trách nhiệm các khoản thuế do bất kì kết quả hay bất kì giao dịch phát sinh.
19. Thành viên không được phép có hành động có tính chất làm mất uy tín, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối Typhu88, bất cứ Nhà cung cấp hoặc bất cứ bên nào khác có hoặc không có liên quan đến Typhu88.
20. Thành viên không được có hành động sử dụng ngôn từ tục tĩu, bôi nhọ, phỉ báng đối với nhân viên Typhu88.
21. Thành viên không được cung cấp thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn, sử dụng từ ngữ không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
22. Thành viên không gửi hoặc nhận các khoản tiền mà theo Typhu88 thì đó là các khoản tiền bất hợp pháp hoặc các khoản tiền vi phạm các quy định về phòng chống rửa tiền của pháp luật tại khu vực thành viên sinh sống và/hoặc các quy định quốc tế mà khu vực thành viên phải tuân thủ trong từng thời điểm.
23. Thành viên không được sử dụng Typhu88 theo cách để cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường.
24. Thành viên cần đảm bảo tất cả thông tin cá nhân, thông tin cược và bất kì thông tin nào của thành viên tại Typhu88 đều phải tuyệt đối bảo mật và giữ kín. Nếu thành viên quên tên đăng nhập, mật khẩu, hoặc nghi ngờ tải khoản bị người khác truy cập sử dụng thì cần Liên Hệ ngay với chúng tôi để có thể kịp thời xử lý thông tin tài khoản của quý khách và thông tin mới có thể gửi qua cho thành viên qua Email hay Số Điện Thoại.
25. Thành viên hoàn toàn tự chịu trách nhiệm cho tài khoản Typhu88 chính mình cho mọi hành động và mọi thiệt hại do người khác truy cập tự ý hay được chính thành viên cho phép truy cập vào tài khoản của chính mình. Và thành viên sẽ phải bồi thường mọi tổn thất, thiệt hại, mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc truy cập vào tài khoản của thành viên do bên khác/bên thứ ba thực hiện.
26. Nếu Typhu88 kiểm tra và phát hiện giao dịch của thành viên do người khác thực hiện thì chúng tôi có quyền tùy ý quyết định khoản giao dịch phát sinh này và đưa ra quyết định hoàn toàn về tài khoản thành viên, cũng như hủy bỏ các vé cược thắng, hủy bỏ giao dịch rút tiền, tịch thu số tiền thưởng hay tiền hoàn trả , và xem xét tùy trường hợp hoàn trả lại tiền chuyển gốc phát sinh nếu có.
27. Chúng tôi luôn có ưu đãi cho thành viên mới do đó quý khách sẽ không được nhận các khuyến mãi dành cho thành viên mới nếu chúng tôi kiểm tra và phát hiện thành viên đã có tài khoản tại Typhu88.

7. XÁC MINH THÔNG TIN

1. Thành viên cần phải sử dụng thông tin thật và chính xác của mình khi đăng ký tại Typhu88 , chúng tôi không giải quyết bất kì nếu bất kì thông tin cung cấp không chính xác. Để xác minh thông tin tải khoản thành viên, chúng tôi có quyền yêu cầu thành viên cung cấp các thông tin: bản sao chứng minh nhân dân/ hộ chiếu / bằng lái xe hợp lệ và / hoặc sao kê tài khoản ngân hàng (trong 3 tháng gần đây nhất trong đó cần hiển thị giao dịch của thành viên tại Typhu88) bất cứ lúc nào. Thành viên không cung cấp thông tin hay đình trệ việc cung cấp thông tin thì tài khoản thành viên có thể bị tạm khóa hoặc đóng tài khoản, kèm theo đó số dư trong tài khoản sẽ bị giữ lại đến khi thành viên cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.
2. Nếu Chúng Tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng thành viên tạo nhiều tài khoản Typhu88 và có ý định lừa đảo công ty, có hành động ảnh hưởng đến uy tín Typhu88 thì Chúng Tôi có quyền hủy bất kỳ giao dịch nào liên quan đến ý định trên. Nếu thành viên mất tên đăng nhập/mật khẩu thì vui lòng Liên Hệ ngay vời chúng tôi.
3. Thành viên cần cung cấp các thông tin, chứng từ hợp lệ khi có yêu cầu từ chúng tôi. Và việc rút tiền sẽ tạm hoãn xử lý đến khi chúng tôi nhận đầy đủ thông tin, chứng từ theo yêu cầu. Các chứng từ hợp lệ bao gồm: o Bản sao các giấy tờ tùy thân hợp lệ, chẳng hạn như Hộ Chiếu hoặc Giấy Phép Lái Xe
o Sao kê ngân hàng có đóng dấu mộc xác nhận từ phía ngân hàng (lưu ý: sao kê tài khoản các giao dịch trong 3 tháng gần đây và trong đó cần có giao dịch đã từng thực hiện với chúng tôi). Chúng Tôi không chấp nhận bản sao báo cáo tài khoản / chi tiết tài khoản trực tuyến (Sao kê điện tử của tài khoản ngân hàng).
4. Thành viên phải xác nhận và đảm bảo: o Các thông tin chi tiết đăng ký là chính xác.
o Thành viên là chủ sở hữu hợp pháp của tất cả giao dịch đã và đang thực số tiền mà thành viên gửi bất kỳ lúc nào trong tài khoản của mình.
5. Trong quá trình thực hiện kiểm tra tài khoản thành viên thì tất cả giao dịch rút tiền phát sinh sẽ được tạm hoãn thanh toán và thành viên sẽ bị hạn chế truy cập sử dụng Typhu88. Xin lưu ý chúng tôi có thể thực hiện quy trình kiểm tra tải khoản thành viên bất kì lúc nào cho bất kì nguyên nhân nào.
6. Nếu Chúng Tôi không thể xác nhận rằng thành viên đủ 18 tuổi trở lên thì Chúng Tôi có thể tạm ngưng tài khoản của thành viên cho đến khi Chúng Tôi có thể xác nhận rằng thành viên đủ 18 tuổi trở lên. Nếu sau đó thành viên được chứng minh là dưới 18 tuổi tại thời điểm thành viên thực hiện bất kỳ giao dịch nào với Chúng Tôi, thì:
o Tài khoản của thành viên sẽ bị đóng;
o Tất cả các giao dịch được thực hiện trong thời gian thành viên chưa đủ tuổi theo quy định sẽ bị vô hiệu và tất cả các khoản tiền liên quan do thành viên gửi sẽ được trả lại bằng phương thức thanh toán được sử dụng để gửi tiền, bất cứ khi nào có thể; và
o Mọi khoản tiền thắng cược mà thành viên đã tích lũy sẽ bị tịch thu (và có thể xem xét trả lại số tiền gửi ban đầu tùy theo trường hợp)
7. Khi thực hiện giao dịch tại Typhu88, thành viên cần hoản toàn đồng ý các thông tin chi tiết sẽ được Typhu88 dùng để kiểm chứng và xác minh danh tính theo yêu cầu và quy định của luật chống rửa tiền, và/hoặc các nghĩa vụ, chính sách hoặc thủ tục khác. Và các thông tin này còn có thể được Typhu88 dùng để xác minh thông tin tài khoản Typhu88 của thành viên. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay số tiền vào tài khoản Typhu88 thành viên ngay sau khi ngân hàng xác nhận số tiền đã được trừ và hợp lệ chuyển khoản từ thành viên.
8. Typhu88 có quyền yêu cầu thêm thông tin, chẳng hạn như hộ chiếu, bằng lái xe, sao kê tài khoản ngân hàng hoặc các bản sao được chứng thực khác, nếu các bản sao không thể đọc được/ không rõ ràng hoặc nếu Chúng Tôi cần thêm thông tin tuân thủ luật pháp của chính phủ. Việc không cung cấp thêm thông tin nhằm hỗ trợ xác minh danh tính của thành viên sẽ dẫn đến việc đóng hoặc đình chỉ tài khoản cá cược Typhu88 của thành viên.
9. Sau khi quá trình mở tài khoản Typhu88 hoàn tất, tài khoản Typhu88 của thành viên có thể được sử dụng ngay lập tức để gửi tiền và đặt cược.
10.Thành viên hoàn toàn đồng ý và chấp nhận rằng giao dịch rút tiền phát sinh sẽ tạm hoãn xử lý và thành viên không thể đóng tài khoản Typhu88 cho đến khi Xác Minh Tài Khoản được xử lý và chấp thuận.
11. Trường hợp Typhu88 xem xét một cách hợp lý rằng thành viên hoặc lịch sử giao dịch tài khoản Typhu88 của thành viên có thể gây ra rủi ro đáng kể cho hoạt động kinh doanh của Typhu88 và / hoặc việc vi phạm Đạo Luật AML, Typhu88 có thể:
o Xác minh thủ công danh tính người chơi và tất cả các tài liệu nhận dạng do người chơi cung cấp hoặc
o Ngăn chặn chuyển tiền trực tiếp giữa những người chơi; và / hoặc
o Cấm mọi hình thức hành vi thông đồng để chuyển tiền từ tài khoản Typhu88 này sang tài khoản Typhu88 khác hay từ tài hoản thành viên Typhu88 sang tài khoản của chính thành viên/tài khoản quen biết (có mối liên hệ, mối quen hệ quen biết hay thậm chí là của chính thành viên) tại Typhu88; và/hoặc
o Đóng băng tài khoản Typhu88 của thành viên bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước cho thành viên; hoặc là
o Đóng tài khoản Typhu88 của thành viên vĩnh viễn và không cần thông báo trước cho thành viên
12. Trong trường hợp nghi ngờ rửa tiền, Typhu88 đình chỉ truy cập vào tất cả các tài khoản liên quan để điều tra và thông báo, nơi thích hợp hỗ trợ điều tra là các cơ quan có thẩm quyền. Sau khi điều tra, và trong trường hợp không có hoạt động rửa tiền, các tài khoản được mở lại và mọi khoản tiền bị chặn sẽ được trả lại cho những người chơi có liên quan.

8. VÔ HIỆU HOÁ TÀI KHOẢN

1. Thành viên có thể yêu cầu chúng tôi tạm khóa tài khoản trong một thời gian và số dư vẫn sẽ được giữ lại và thành viên có thể yêu cầu mở lại tài khoản bất kì lúc nào hoặc thành viên có thể rút hết số tiền còn lại trong tài khoản. Trong trường hợp thành viên muốn xóa tài khoản vĩnh viễn cần Liên Hệ ngay với chúng tôi và yêu cầu sẽ được xử lý trong vòng 24 tiếng.
2. Bắt đầu hiệu lực từ ngày 01/01/2019, nếu bất kì tài khoản nào không hoạt động trong vòng 30 ngày thì tài khoản sẽ được coi là không hoạt động và tài khoản sẽ bị tạm khóa. Thành viên có thể Liên Hệ ngay với chúng tôi để tiến hành mở khóa tài khoản.
3. Thành viên chịu hoàn toàn trách nhiệm cho các hoạt động xảy ra cho tài khoản của mình trước khi nhận đươc email xác nhận tài khoản đã vô hiệu hóa từ chúng tôi.
4. Phí duy trì giữ tài khoản trong trạng thái không hoạt động là 100 VND ( tương đương 5 USD) mỗi tháng. Và phi được tính vào ngày đầu tiên mổi tháng cho đến khi:
o Thành viên yêu cầu mở tài khoản lại để tham gia;
o số dư trong tài khoản bằng 0
5. Sau khi tài khoản bị tạm khóa do không hoạt động trong khoảng thời gian yêu cầu 30 ngày ( trạng thái tài khoản là Không Hoạt Động – Tạm Khóa) thì phí duy trì tài khoản sẽ vẫn bị đóng cho đến khi thành viên yêu cầu mở lại. Tuy nhiên, Chúng Tôi có thể từ chối mở lại tài khoản của thành viên trong một số trường hợp nhất định (bao gồm cả trường hợp loại trừ vĩnh viễn hoặc tự loại trừ đã được áp dụng cho tài khoản của thành viên theo điều khoản đánh bạc có trách nhiệm của Chúng Tôi)
6. Chủ tài khoản cần Liên Hệ Với Chúng Tôi khi muốn thu hồi tiền được giữ trong tài khoản đã đóng, bị khóa hoặc bị loại trừ.
7. Chúng Tôi có thể giữ lại bất kỳ số dư chưa thanh toán hoặc các khoản đặt cược chưa thanh toán đối với tài khoản của thành viên theo các quy định của Điều Khoản Gian Lận hoặc theo cách khác được quy định trong Điều Khoản. Sau khi đóng tài khoản, mọi phần thưởng, lợi ích hoặc giải thưởng khuyến mại sẽ bị tịch thu.
8.Chúng Tôi có quyền đóng tài khoản của thành viên theo quyết định của Chúng Tôi và không phải tiết lộ bất kì lý do nào và khi thấy cần thiết sẽ thông báo bằng văn bản (hoặc cố gắng thông báo) đến thành viên bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ mà thành viên đã cung cấp. Chúng tôi sẽ thanh toán số dư cho thành viên nếu xác định thành viên tuân thủ đầy đủ các điều kiện và điều khoản sử dụng này.
9. Với bất kì tài khoản bị khóa vĩnh viễn vì bất cứ lí do nào, chúng tôi sẽ tùy trường hợp thanh toán lại một phần/toàn phần số tiền nạp gốc phát sinh trước đó mà không có bất kì sự tranh cãi nào (và chúng tôi không chịu trách nhiệm them bất cứ điều gì khác)
10. Typhu88 có quyền khóa và hủy tài khoản thành viên bất cứ lúc nào với bất cứ lí do nào, mọi phần thưởng, lợi ích hoặc phần thưởng sẽ bị tịch thu nếu Chúng Tôi nghi ngờ và/ hoặc Chúng Tôi có lý do tin rằng:
o Tên đã đăng ký trên tài khoản Typhu88 không trùng khớp với tên trên tài khoản ngân hàng và/ hoặc tài khoản ngân hàng được sử dụng để thực hiện giao dịch gửi tiền/rút tiền.
o Thành viên có nhiều hơn một tài khoản đang hoạt động trên Typhu88
o Tài khoản của thành viên có liên kết/liên quan đến tài khoản khác bị khóa hay các tài khoản khác đang bị khiếu nại tại Typhu88 và chúng tôi có quyền khóa tài khoản thành viên đó với bất cứ lí do gì chúng tôi thấy phù hợp. Chúng tôi có quyền khấu trừ số dư thành viên còn nợ Typhu88 và tùy trường hợp cụ thể sẽ hoàn trả một phần hoặc toàn phần số tiền nạp gốc phát sinh trước đó.
o Thành viên cung cấp thông tin không chính xác hoặc sai lệch thông tin trong khi đăng ký tài khoản Typhu88
o Sử dụng VPN, proxy hoặc các loại thiết bị khác hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm hoặc bất kỳ công cụ hoặc dịch vụ tương tự để che giấu hoặc thao túng việc xác định vị trí thực của thành viên, hoặc bằng cách cung cấp các thông tin sai lệch để tạo tài khoản hay tạo nhiều tài khoản nhằm ngăn chặn, hạn chế chúng tôi xác minh thông tin tài khoản, hoạt động phương thức đặt cược hoặc trang web đặt cược thông qua bên thứ ba hoặc sử dụng công cụ/dịch vụ bên thứ ba của thành viên khi truy cập Typhu88
o Thành viên không được phép (dù vô tình hay cố ý) cho người khác tham gia sử dụng tài khoản Typhu88 của mình.
o Thanh viên tham gia cược nhóm hay người chơi khác hoặc đặt cược theo cách phối hợp với những khách hàng khác có cùng lựa chọn (hoặc có nền tảng giống nhau)
o Thành viên đã vi phạm nghiêm trọng các Điều Khoản và Điều Kiện, bao gồm, tài khoản của thành viên có thể đã được sử dụng để hỗ trợ hoặc kết nối với các giao dịch bất hợp pháp, đáng ngờ hoặc lừa đảo, hoặc đã bị sử dụng không đúng cách, hoặc bị sử dụng trái phép.
o Thành viên đã sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Typhu88 cho các mục đích lừa đảo, rửa tiền, gian lận, thông đồng (bao gồm cả liên quan đến giao dịch nạp tiền, rút tiền, khuyến mãi, phụ phí) hoặc hoạt động bất hợp pháp khác.
o Thành viên đã chơi tại bất kì trang web trò chơi trực tuyến khác hoặc Typhu88 nghi ngờ có sự gian lận, thông đồng (bao gồm cả các khoản phụ phí) hoặc hoạt động bất hợp pháp hoặc sử dụng trái phép.
o Thành viên không cung cấp cho Chúng Tôi thông tin chính xác liên quan đến tài khoản của thành viên.
o Thành viên đã mở hoặc đang sử dụng nhiều tài khoản hoặc có tài khoản bị trùng lặp
o Thành viên sử dụng trang web của Chúng Tôi không đúng cách
o Chúng Tôi được cơ quan pháp luật hoặc các cơ quan thẩm quyền khác yêu cầu phải làm như vậy.
o Thành viên đang truy cập dịch vụ vi phạm luật pháp của quốc gia mà thành viên đang sống
o Thành viên có khoản phụ phí hoặc từ chối bất kì giao dịch gửi tiền nào mà thành viên đã thực hiện đối với tài khoản của thành viên
o Thành viên phá sản hoặc phải chịu các thủ tục tố tụng tương tự ở bất cứ đâu trên thế giới.
o Thành viên đẳng tải, chia sẻ hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, trojan, bọ , bom thời gian, các đoạn mã máy tính, các tập tin, những quy trình hay chương trình máy tính khác hay các thành phần nguy hại nào với mục đích gây cản trở, phá hủy chiếm đoạt hay hạn chế chức năng của bất cứ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào và gây hại đến sự an toàn và hoạt động của hệ thống Typhu88
o Thành viên cố gắng giải mã, dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật hoặc phát hiện ra mã nguồn của bất kỳ phần mềm nào tạo nên Typhu88 để vượt qua (hoặc phá hủy, làm suy yếu) các biện pháp bảo vệ của Typhu88
o Đánh cắp và sử dụng trái phép dữ liệu tài khoản cá nhân của thành viên khác;
o Thành viên đang sử dụng bất kỳ thiết bị bên ngoài nào (thiết bị không được phát triển bởi Typhu88 và các chi nhánh của Typhu88), phần mềm, con bọ, robot, thói quen hoặc phương pháp khác để ngăn chặn ( hoặc phá hủy, làm suy úy) và cố gắng can thiệp vào hoạt động hay truy cập trái phép vào Typhu88;
o Bạn đang đánh cược thông qua các bất kỳ công cụ, thiết bị tự động khác bao gồm cả việc sử dụng “Robot”, “ Phần Mềm AI”
o Thành viên thành viên không tham gia vào việc quấy rối, đe dọa, làm phiền nhiễu, gửi thư hàng loạt, hoặc phá hoại, không thực hiện gửi thư lan truyền, thư rác, hoặc thư quảng cáo đến người dùng khác, không đưa những nội dung sai sự thật hoặc không chính xác, giả mạo thành viên khác, hoặc bất kỳ mục đích quảng cáo hay thương mại nào khác không được Typhu88 chấp thuận, hoặc bình luận tiêu cực cho các hoạt động của nhóm trong bất kì phương tiện truyền thông hoặc diễn đàn nào
o Thành viên đang hành động gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh của Chúng Tôi.
Sau khi tài khoản của thành viên bị vô hiệu hóa, thành viên đồng ý và thừa nhận rằng quyền sử dụng Typhu88 của thành viên sẽ chấm dứt và hủy tư cách tham gia ngay lập tức và thành viên sẽ xóa mọi phần mềm, ứng dụng, trò chơi , sản phẩm độc quyền hay có liên quan từ Typhu88.

9. ƯU ĐÃI VÀ KHUYẾN MÃI

1. Ưu đãi chỉ được áp dụng với những người đã thực hiện giao dịch gửi tiền thật vào tài khoản Typhu88.
2. Bất kì khoản tiền thưởng nào cũng chỉ được áp dụng 1 lần đối với mỗi cá nhân, gia đình, hộ gia đình, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số thẻ ngân hàng, tài khoản ngân hàng, số điện thoại, môi trường của thiết bị máy tính và di động hoặc địa chỉ IP được chia sẻ (trường đại học, trường học, thư viện công cộng, nơi làm việc.vv), trừ khi được đề cập cụ thể khác. Typhu88 có quyền đóng tài khoản của bạn và tịch thu mọi khoản tiền hiện có nếu tìm thấy bằng chứng lạm dụng/ gian lận.
3. Chúng Tôi có quyền thể thay đổi các điều khoản và điều kiện, khuyến mãi hoặc giới hạn tính đủ điều kiện của người chơi tham gia vào chương trình khuyến mãi, vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
4. Chỉ duy nhất một tài khoản, người chơi, hộ gia đình, tài khoản ngân hàng, máy tính/ thiết bị, thiết bị di động hoặc địa chỉ IP có thể đủ điều kiện nhận tiền thưởng. Khi một số người chơi trong cùng hộ gia đình, địa chỉ IP, số thẻ ngân hàng hoặc môi trường máy tính, thiết bị di động thì chỉ duy nhất tài khoản gửi tiền đầu tiên đã được thực hiện sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng chào mừng.
5. Để nhận được tiền thưởng chào mừng, tất cả các tài khoản Typhu88 phải có địa chỉ email và số điện thoại hợp lệ.
6. Thỉnh thoảng Chúng Tôi có thể ưu đãi cho thành viên tiền cược miễn phí hoặc tiền thưởng được cập nhật vào tài khoản của thành viên (Tiền thưởng). Phần tiền thưởng như vậy chỉ có thể được sử dụng liên quan đến Typhu88 như đã được chỉ định khi phần tiền thưởng này được cập nhật cho thành viên. Việc chấp nhận bất kỳ tiền thưởng nào sẽ tuân theo các Điều khoản và Điều kiện. Chúng Tôi có thể cung cấp cho thành viên đối với từng ưu đãi tiền thưởng đó và, nếu không, theo Điều Khoản Và Điều Kiện Khuyến Mãi và các hạn chế phát hành tiền thưởng trong ưu đãi liên quan.
7. Tất cả các tiền thưởng chỉ có thể nhận được một lần đối với mỗi khuyến mãi trừ khi có quy định khác.
8. Nếu Typhu88 cho rằng một người chơi cụ thể không đủ điều kiện đối với chương trình khuyến mãi, dựa trên hành vi chơi trò chơi của người chơi hoặc vì lí do khác, thì FB8 có thể loại trừ người chơi khỏi chương trình khuyến mãi mà không cần cung cấp thêm lý do để loại trừ.
9. Tiền thưởng được trao để nâng cao sự thích thú của thành viên đối với các trò chơi của Chúng Tôi tuy nhiên Chúng Tôi có quyền chi phối cách sử dụng tiền thưởng trước khi người chơi nhận được chúng. Vì vậy Chúng Tôi cần hạn chế một số loại cược nhất định từ việc đóng góp cho đến các yêu cầu về vé cược/ yêu cầu doanh thu.
10. Yêu cầu doanh thu của khoản tiền thưởng sẽ được áp dụng cho tài khoản kể từ khi tiền thưởng được chấp nhận và/ hoặc áp dụng đối với tài khoản đó.
11. Trừ khi có quy định khác, bất kỳ Tiền Thưởng nào được cập nhật vào tài khoản của bạn sẽ được Yêu Cầu Đặt Cược (yêu cầu cược lại). Yêu Cầu Đặt Cược của khoản tiền thưởng được định nghĩa là tổng số tiền bạn cần đặt cược trong khi Tiền Thưởng vẫn còn hiệu lực để có thể rút tiền thắng cược của bạn. Đặt cược hệ thống không được tính vào các yêu cầu đặt cược. Chỉ các cược đã được đặt và thanh toán trong thời gian chiến dịch sẽ được xem xét đối với các yêu cầu đặt cược. Bất kỳ cược nào được đặt và thanh toán ngoài thời gian này sẽ không được tính.
12. Trong trường hợp thành viên tham gia khuyến mãi nhưng không thể hoàn thành doanh thu cược và tất cả số dư trong tài khoản Typhu88 hiện tại dưới 10 VND trong đó không hề có lệnh cược hay lệnh rút nào đang chờ xử lý/ chờ thanh toán thì vui lòng Liên Hệ ngay với chúng tôi để yêu cầu hủy bỏ điều khoản ràng buộc khuyến mãi này.
13. Đối với các trường hợp thành viên không nhận được tiền thưởng đã công bố và trao trên các diễn đàn hay các trang web quảng cáo do chính Typhu88 đưa thì Typhu88 hoàn toàn có quyền kiểm tra và xem xét điều kiện tham gia của thành viên, chúng tôi có quyền từ chối và hủy tư cách tham gia nếu thành viên không đủ điều kiện dù cho thành viên đã nhận khuyến mãi trước đó.
14. Typhu88 có quyền hủy/ thay đổi/ ngừng các chương trình ưu đãi/ khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
15. Trong trường hợp xảy ra lỗi trong quá trình cập nhật tiền thưởng vào tài khoản thành viên, Typhu88 có quyền hủy bất kì khoản tiền nào đã được cập nhật sai vào tài khoản cúa thành viên và hủy bất kì cược nào được đặt bởi các khoản tiền này.
16. Tất cả các tiền thưởng ưu đãi khuyến mãi đều có thời hạn sử dụng. Nếu các yêu cầu tiền thưởng không được hoàn thành trước ngày hết hạn, Typhu88 có quyền hủy hoặc trừ các khoản tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản bao gồm cả tiền thắng cược.
17. Tất cả tiền thưởng ưu đãi khuyến mãi có hiệu lưc cập nhật trong vòng 48 tiếng tính từ lúc yêu cầu tham gia khuyến mãi của quý khách được chấp nhận, và nếu trong vòng 48 tiếng quý khách không nhận ưu đãi khuyến mãi hay chúng tôi không thể liên hệ được với thành viên thì số tiền thưởng này sẽ được chuyển sang cho người chơi sau.
18. Nếu yêu cầu về doanh thu cược của chương trình khuyến mãi không được hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật vào tài khoản (hoặc khung thời gian khác theo quy định trong Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Cụ Thể), toàn bộ tiền thưởng và mọi khoản tiền thắng cược sẽ bị hủy.
19. Nếu bất kì số tiền thưởng nào được chuyển quỹ ra ví sản phẩm khác hoặc ví chính trước khi hoàn thành yêu cầu doanh thu thì tiền thưởng, tiền rút đang chờ thanh toán hay tiền thắng cược đang chờ xử lý và tiền thắng sẽ bị trừ và hủy hết.
20. Sau khi người chơi đồng ý các điều khoản tham gia chương trình khuyến mãi tiền thưởng thì thành viên có thể nhận được tiền thưởng từ Typhu88. Thành viên có thể dung tiền thưởng và tiền chuyển để tham gia vào trò chơi yêu cầu nhận thưởng khuyến mãi. Yêu cầu doanh thu cược cần tuân thủ theo điểu khoản chương trình khuyến mãi tham gia.
21. Xin lưu ý, trong trường hợp thành viên nhận trên 2 chương trình tiền thưởng khuyến mãi thì cần hoàn thành doanh thu cược theo quy định của từng chương trình theo thứ tự từ Trước đến Sau.
22. Nếu thành viên yêu cầu hủy tiền khuyến mãi thì thành viên xác nhận và đồng ý tất cả tiền thưởng bao gồm tiền thắng cược từ tiền thưởng đều sẽ bị trừ hết. Thành viên có thể tham khảo thêm chi tiết về việc áp dụng các quy định cụ thể của từng chương trình khuyến mãi/ hay chương trình ưu đãi.
23. Nếu bạn có một khoản rút tiền đang chờ xử lý tại thời điểm nhận được tiền thưởng miễn phí hoặc bất kì khoản tiền thưởng nào, Typhu88 có quyền vô hiệu hóa tất cả các khoản tiền thưởng và tiền thắng cược từ tiền thưởng đã nhận.
24. Người chơi có thể yêu cầu rút số tiền nạp cho dù chưa hoàn thành doanh thu đặt cược theo quy định khuyến mãi và người chơi hoàn toàn đồng ý và chấp nhận bị trừ đi tất cả tiền thưởng và tiền thắng cược ( bao gồm cả tiền thắng cược từ số tiền nạp vào và tiền thắng cược từ số tiền thưởng).
25. Nếu Chúng Tôi nghi ngờ và tin rằng thành viên đang lạm dụng các chương trình khuyến mãi, Chúng Tôi có quyền thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau đây đối với người đó: o Hủy bỏ tất cả tiền trong tài khoản của người chơi
o Hủy bỏ bất kì tiền thưởng và các tiền thưởng đang chờ xử lý
o Chấm dứt tài khoản người chơi
o Thu hồi tư cách tham gia khuyến mãi khác của thành viên.
26. Lạm dụng khuyến mãi bao gồm các hoạt động sau: o Người chơi cung cấp thông tin đăng ký sai hoặc không chính xác;
o Người chơi (cố gắng) gửi tiền từ tài khoản ngân hàng có tên hoặc Tài khoản không khớp với tên trên (các) thẻ ngân hàng hoặc tài khoản ngân hàng của người chơi.
o Những người chơi khác nhau chia sẻ cùng một tài khoản thanh toán
o Tiền thưởng đang bị lạm dụng (định nghĩa về lạm dụng của Chúng Tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở người chơi sử dụng các khuyến mại mà không bao giờ mạo hiểm tiền của chính họ) trên bất kỳ trang web nào thuộc Typhu88;
o Người chơi đã được đăng ký hoặc biết đến bất kỳ nhà cung cấp phần mềm hoặc nhà cung cấp phần mềm đối tác nào của Typhu88 để gian lận, lạm dụng hoặc hành vi sai trái trước đó; và / hoặc
o Người chơi không nhận khuyến mãi của trò chơi này nhưng lại nhận khuyến mãi của trò chơi khác và cùng cược đối hay sử dụng kiểu đặt cược khác để hoàn thành doanh thu yêu cầu để thực hiện hành vi lạm dụng khuyến mãi
o Cùng tham gia và tổ chức với các người chơi khác để lạm dụng các chương trình khuyến mãi, cố tình gian lận hoặc hành vi không công bằng khác.
o Gửi tiền rút tiền ngay sau đó với ý định lạm dụng chương trình khuyến mãi. o Người chơi cung cấp thông tin đăng ký, tài khoản hoặc thông tin xác minh không chính xác hoặc sai lệch.
o Tên trên tài khoản người chơi tại Typhu88 không khớp với tên trên tài khoản ngân hàng được sử dụng để giao dịch tại Typhu88;
o Người chơi tham gia chương trình tiền thưởng của Typhu88 và yêu cầu rút tiền trước khi hoàn thành các yêu cầu của chương trình khuyến mãi cụ thể đó.
o Người chơi đã không chơi tại Typhu88 trên cách giải trí mang tính cá nhân (nghĩa là người chơi đã chơi theo cách chuyên nghiệp hoặc chơi cùng nhóm với (các) người chơi khác, v.v.);
o Người chơi bị phát hiện gian lận hoặc nếu Công Ty xác định rằng người chơi đã thuê hoặc sử dụng hệ thống (bao gồm máy móc, máy tính, phần mềm hoặc các hệ thống tự động khác, phần mềm AI) được thiết kế riêng để cược và lừa tiền Typhu88;
o Người chơi đã được chỉ định là kẻ lạm dụng tiền thưởng, chơi các chiến lược không có hoặc có rủi ro thấp để rút tiền khuyến mãi
o Chuyển từ một trò chơi có yêu cầu đặt cược thấp sang một trò chơi có yêu cầu đặt cược cao hơn sau một chiến thắng, với mục đích duy nhất là xóa các Yêu Cầu Đặt Cược.
o Tăng số dư và sau đó thay đổi đáng kể mô hình chơi trò chơi của bạn (đặt cược, loại trò chơi, cấu trúc đặt cược hoặc mô hình đặt cược khác) để hoàn thành mọi yêu cầu đặt cược của bất kỳ Tiền Thưởng nào;
o Sử dụng bất kỳ hệ thống cá cược hoặc thậm chí là đặt cược tiền vào bất kỳ trò chơi may rủi nào; và/hoặc
o Liên tục sử dụng tính năng nhân đôi hoặc tính năng đánh bạc trong trò chơi để tăng giá trị chiến thắng;
o Đánh cược vào các trò chơi có tiền thưởng để xây dựng giá trị, thua tiền thưởng và sau đó rút tiền từ giá trị tích lũy với một khoản tiền gửi thứ cấp.
o Đặt cược đơn bằng hoặc vượt quá 20% giá trị tiền thưởng và tiền gửi trước khi các yêu cầu đặt cược cho tiền thưởng đó đã được hoàn thành.
o Các vấn đề kĩ thuật đã xảy ra liên quan đến Tiền Thưởng
o Tiền Thưởng, vì bất kì lý do gì, không thể được thực hiện theo kế hoạch
o Trường hợp không thể tránh khỏi
o Lỗi của con người
o sử dụng VPN, proxy hoặc dịch vụ tương tự để che giấu hoặc thao túng việc xác định vị trí thực của thành viên, hoặc bằng cách cung cấp các thông tin sai lệch để tạo tài khoản hay tạo nhiều tài khoản nhằm mục đích lạm dụng khuyến mãi
o Đăng ký nhiều tài khoản để nhận tiền thưởng nhiều lần.
o Đặt cược cụ thể vào bất kỳ Trò Chơi nào (nghĩa là đặt cược theo tỷ lệ cho các kết quả khác nhau trong cùng một bàn để tạo nên “hành vi” này) mà không có rủi ro sẽ không đủ điều kiện cho bất kỳ yêu cầu đặt cược nào hay cược được đặt bởi khách hàng hoặc nhóm khách hàng (ví dụ: mô hình đặt cược trên cùng một sự kiện / thị trường được xác định trên nhiều tài khoản)
o Nhiều người tham gia vào nhận tiền thưởng có cùng một thiết bị / hộ gia đình / địa chỉ IP / sử dụng VPN hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác đã cố gắng, ngụy trang hoặc che giấu danh tính thực của bạn hoặc quyền tài phán của cá cược
o CPA liên kết hoặc lạm dụng chia sẻ doanh thu
27. Typhu88 có quyền rút bất kỳ khoản tiền thưởng và điểm thưởng/ thu hồi danh hiệu vip nào từ tài khoản của người chơi nếu người chơi chưa đăng nhập vào tài khoản của mình trong vòng 30 ngày.
28. Typhu88 có quyền rút tiền thưởng và lợi nhuận thu được nếu bất kỳ điều khoản ưu đãi hoặc khuyến mãi nào bị vi phạm, hơn nữa, Typhu88 cũng có thể giữ lại bất kỳ khoản tiền nào khác được lấy số dư trong tài khoản của người chơi để bù đắp cho bất kỳ tổn thất nào của Typhu88 do thành viên gây ra bởi những vi phạm nói trên.
29. Tất cả tiền thưởng, khuyến mãi và các ưu đãi đặc biệt đều được yêu cầu đặt cược. Trừ khi được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của trang thông tin khuyến mãi/ tiền thưởng có liên quan thì số tiền gửi phải trải qua ít nhất một vòng cược trước khi thực hiện lệnh rút tiền. Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt nào giữa các điều khoản này và điều khoản tiền thưởng/ khuyến mãi thì điều khoản và điều kiện tiền thưởng/khuyến mãi sẽ được áp dụng.
30. Typhu88 có quyền hủy bỏ vé cược đã được gia tăng khi vé cược được đặt từ khoản tiền thưởng đã được rút, hủy bỏ hoặc vô hiệu lực.
31. Typhu88 không chịu trách nhiệm cho bất kì vấn đề nào về hệ thống hoặc kết nối có thể ảnh hưởng đến bất kì người sử dụng cuối cùng nào trong bất kì chương trình khuyến mãi nào,
32. Typhu88 và các chi nhánh và công ty con, hoặc bất kì nhân viên, cán bộ hoặc giám đốc nào của Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì tổn thất, chi phí, thiệt hại, thương tích hoặc trách nhiệm nào khác phát sinh từ sự tham gia của người chơi hoặc người chiến thắng trong bất kì cuộc thi hoặc khuyến mãi nào, hoặc cho bất kì sửa đổi, thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt của bất kì cuộc thi, chương trình khuyến mãi hoặc giải đấu
33. Khi tham gia chương trình khuyến mãi, thành viên đồng ý với Typhu88 sử dụng tên, họ, địa điểm, chân dung và hình ảnh trên trang web và trong các chiến dịch quảng cáo và khuyến mãi được sản xuất hoặc thay mặt Typhu88 trong bất kì phương tiện truyền thông nào mà không phải bồi thường thêm và bạn từ chối bất kì khiếu nại nào đối với Typhu88 về vấn đề này. Thành viên đồng ý Typhu88 có thể sử dụng thông tin bổ sung như vậy với sự đồng ý của thành viên mà không phải bồi thường cho thành viên.

10. GỬI TIỀN

1. Typhu88 cung cấp nhiều phương thức khác nhau để gửi tiền từ tài khoản của người chơi. Thông tin chi tiết về các lựa chọn hiện được cung cấp và mọi khoản phí liên quan, có thể được tìm thấy trong phần Gửi Tiền. Thông tin về giới hạn tiền gửi, thời gian xử lý, phí gửi tiền, tiêu chuẩn và phí xử lý cũng có thể được tìm thấy trong phần Gửi Tiền.
2. Typhu88 có quyền đặt các điều kiện nhất định đối với việc sử dụng các phương thức thanh toán cụ thể. Typhu88 cũng có quyền thay đổi các phương thức thanh toán có sẵn mà không cần thông báo trước.
3. Typhu88 không đảm bảo rằng tất cả các phương thức thanh toán luôn khả dụng trong tất cả thời gian.
4. Theo yêu cầu của nghiĩa vụ chống rửa tiền và/ hoặc là một phần trong chính sách của Chúng Tôi liên quan đến nguồn tiền gửi vào tài khoản, Chúng Tôi có quyền đưa ra các truy vấn nguồn gốc của bất kì khoản tiền gửi nào. Typhu88 có quyền tạm khóa hoặc vô hiệu hóa bất kì tài khoản nào mà phản hồi đối với truy vấn đó là không thỏa đáng và/ hoặc có thể chuyển thông tin đó nếu thấy cần thiết cho bất kỳ cơ quan có liên quan nào. Thành viên cũng có thể tham khảo trong phần Nhận Biết.
5. Khi đăng nhập vào Typhu88 thì thành viên sẽ được yêu cầu cập nhật chi tiết tài khoản thanh toán. Thành viên cần hiểu rõ các điều khoản phương thức gửi tiền trước khi thực hiện chuyển tiền vào và thành viên chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kì sự thay đổi nào.
6. Typhu88 có quyền kiểm tra trực tiếp và truy vấn chi tiết số tiền gửi từ thành viên để chắc chắn rằng số tiền thành viên gửi vào là hợp lệ và chính xác.
7. Chúng tôi có quyền từ chối chấp nhận và thanh toán thông qua bất kỳ phương tiện thanh toán nào, chẳng hạn như thẻ ngân hàng, séc cá nhân, ví điện tử và bất kỳ loại phương thức thanh toán nào khác. Chúng tôi có quyền yêu cầu thành viên quay lại sử dụng phương thức đã gửi trước đó, miễn là phương thức được sử dụng cho phép.
8. Bất kì tiền thưởng khi thành viên tham gia đều phải tuân theo quy tắc và quy định trong điều khoản và điều kiện khuyến mãi, theo đó thành viên hiểu rõ và chấp nhận việc thanh toán tiền thưởng do chúng tôi cung cấp.
9. Chúng tôi có toàn quyền trừ số tiền trong tài khoản thành viên nếu thành viên nợ chúng tôi. Ví dụ: công ty sẽ khấu trừ số tiền cược thành viên thua sau khi rà soát lại kết quả.
10. Typhu88 không chấp nhận bất kì giao dịch từ bên thứ ba mà không phải chính chủ tài khoản thành viên. Thành viên cần sử dụng tài khoản ngân hàng chính chủ và thao tác giao dịch trên các phương thức nạp tiền có sẵn tại Typhu88. Chúng tôi có quyền tạm khóa tài khoản bất kì lúc nào nếu phát hiện giao dịch không phải do chính thành viên thực hiện và sẽ yêu cầu thành viên cung cấp các thông tin, dữ liệu giao dịch để đối soát và xác minh trước khi mở lại tài khoản tiếp tục giao dịch.
11. Trong trường hợp Typhu88 xác định giao dịch thành công tại tài khoản thành viên do bên thứ ba thực hiện thì thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm và đồng ý tất cả tiền thắng cược, tiền cược đang chờ thanh toan bị trừ và vô hiệu hóa, số tiền gửi có thể xem xét tùy trường hợp để hoàn trả về tài khoản ngân hàng đã dùng để thực hiện chuyển tiền. Thành viên đồng ý và chấp nhận hoàn toàn tài khoản sẽ vô hiệu hóa nếu các giao dịch trong tương lai không rõ ràng hay vi phạm trong điều khoản chuyển tiền.
12. Thành viên cần tuân thủ và cung cấp tất cả thông tin, dữ liệu giao dịch theo yêu cầu từ Typhu88
13. Tất cả các khoản thanh toán vào tài khoản phải từ một nguồn thanh toán mà tên thành viên là chủ sở hữu.
14. Nếu Typhu88 xác định được tiền gửi vào tài khoản không nhằm mục đích cá cược, Typhu88 có thể từ chối quyết định nạp tiền, hoàn trả lại tiền vào tài khoản ngân hàng được sử dụng để chuyển vào tài khoản Typhu88 và đóng tài khoản của thành viên.
15. Nếu Typhu88 xác định rằng tiền gửi không phải từ một nguồn quỹ dưới tên thành viên hoặc không được ủy quyền rõ ràng để sử dụng bởi thành viên, Typhu88 có quyền từ chối khoản tiền gửi và hoàn trả lại khoản tiền theo phương thức thanh toán ban đầu. Nếu quyết định này diễn ra sau khi đặt cược, Typhu88 có quyền vô hiệu hóa bất kì kết quả nào của vé cược đang chờ xử lý trên tài khoản của thành viên và tịch thu bất kì số tiền thắng, bất kì khuyến mãi tiền thưởng nào.
16. Nếu Typhu88 xác định rằng không có đủ thông tin để chứng minh chủ sở hữu một phương thức thanh toán, Chúng Tôi có quyền yêu cầu chứng từ chứng nhận như là bằng chứng về quyền sở hữu trước khi đưa ra bất kì quyết định nào

11. RÚT TIỀN

1. Số tiền rút tối đa tùy thuộc vào phương thức thanh toán bạn quyết định sử dụng. Nếu số tiền rút được yêu cầu vượt quá giới hạn của một hệ thống thanh toán cụ thể, số tiền sẽ được rút theo từng đợt.
2. Khi đang tham gia trò chơi thì thành viên không thể thực hiện rút tiền. Tất cả giao dịch rút tiền sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng của thành viên.
3. Giới hạn tối thiểu và giới hạn tối đa đối với số tiền thành viên có thể rút từ tài khoản của thành viên phụ thuộc vào phương thức thanh toán được sử dụng hoặc giới hạn được áp dụng đối với tài khoản của thành viên. Việc rút tiền chỉ có thể được thực hiện đối với chi tiết tài khoản ngân hàng đã được xác minh và gửi tiền.
4. Thành viên có thể rút tiền từ tài khoản Typhu88 bất kì lúc nào, tuy nhiên, thành viên cần hoàn thành yêu cầu đặt cược trước khi rút bất kì phần thưởng hoặc tiền thắng nào có liên quan.
5. Trước khi chấp nhận rút tiền, Chúng Tôi có thể yêu cầu thành viên cung cấp giấy tờ tùy thân hợp pháp, ví dụ như bản sao hộ chiếu, bằng lái xe, sao kê tài khoản ngân hàng hoặc các tài liệu khác mà Chúng Tôi cảm thấy cần thiết trong các trường hợp. Chúng Tôi cũng có thể tiến hành xác minh qua điện thoại, xác minh khuôn mặt hoặc xác minh khác như được yêu cầu để đảm bảo rằng thành viên là chủ sở hữu.
6. Nếu thành viên chấp nhận các Ưu Đãi Khuyến Mãi bao gồm yêu cầu đặt cược, thành viên cần hoàn thành yêu cầu đặt cược của khuyến mãi trước khi rút số dư tiền thưởng của mình. Nếu thành viên muốn rút số dư tiền mặt trước khi hoàn thành yêu cầu đặt cược, thành viên có thể Liên Hệ với Chúng Tôi. Xin lưu ý Người chơi có thể yêu cầu rút số tiền nạp cho dù chưa hoàn thành doanh thu đặt cược theo quy định khuyến mãi và người chơi hoàn toàn đồng ý và chấp nhận bị trừ đi tất cả tiền thưởng và tiền thắng cược (bao gồm cả tiền thắng cược từ số tiền nạp vào và tiền thắng cược từ số tiền thưởng).
7. Vui lòng xem kỹ các điều khoản và điều kiện của bất kì Ưu Đãi Khuyến Mãi nào mà thành viên chấp nhận.
8. Việc rút tiền từ tài khoản Typhu88 của thành viên chỉ được xử lý nghiêm túc đối với người đã đăng ký trên tài khoản theo các điều kiện được chỉ định trên trang Typhu88.
9. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra tất cả vé cược của quý khách trước khi thực hiện thanh toán giao dịch rút tiền, và thành viên đồng ý chấp nhận tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn và số dư sẽ bị vô hiệu hóa nếu chúng tôi đủ cơ sở tin rằng tài khoản thành viên đang có các hoạt động vi phạm điều kiện và điều khoản trong thỏa thuận này.
10. Tất cả các lần rút tiền phải được thực hiện thông qua cùng một phương thức thanh toán do bạn chọn khi gửi tiền, trừ khi Chúng Tôi có quyết định khác hoặc không thể thực hiện. Nếu bạn gửi tiền bằng một số phương thức thanh toán, Chúng Tôi có quyền phân chia số tiền bạn rút theo các phương thức thanh toán đó và xử lý từng phần thông qua phương thức thanh toán tương ứng theo quyết định của Chúng Tôi và theo chính sách và quy định chống rửa tiền.
11. Chúng tôi luôn tuân thủ theo các quy tắc và quy định trong việc chống rửa tiền hoặc các nghĩa vụ khác nên thành viên nhận thức đầy đủ và chấp nhận rủi ro trong trường hợp các giao dịch thanh toán của Chủ thẻ bị các tổ chức nước ngoài hoặc bất kỳ quốc gia nào tịch thu, niêm phong hoặc tạm dừng thực hiện giao dịch (do liên quan đến các yếu tố cấm vận, tội phạm, khủng bố, tài trợ khủng bố, rửa tiền, đối tượng bị áp dụng lệnh tòa án, cơ quan tại nước ngoài hoặc các lý do khác), theo đó, thành viên cần cung cấp các thông tin, dữ liệu giao dịch hay các bất kì yêu cầu từ Typhu88 nhằm mục đích xác minh thông tin dữ liệu. Vui lòng lưu ý việc xác minh có thể tiến hành làm chậm đi quá trình xử lý giao dịch rút tiền của quý khác, nhưng nếu trong trường hợp quý khách không thể cung cấp tất cả yêu cầu trong vòng 1 tuần kể từ khi chúng tôi yêu cầu, tài khoản có thể bị khóa và tiền thắng và/ hoặc tiền gửi bị vô hiệu. Nếu những thông tin, dữ liệu cung cấp không đúng sự thật, không chính xác, sai lệch, xóa sửa hoặc không đầy đủ thì chúng tôi có quyền chấm dứt việc sử dụng tài khoản của thành viên do vi phạm điều khoản và điều kiện sử dụng. Typhu88 có quyền yêu cầu thêm tài liệu thẩm định đối với khách hàng thực hiện lệnh rút tiền khi Typhu88 thấy cần thiết, đối với các tài liệu được yêu cầu cung cấp vui lòng tham khảo Tài Liệu Xác Minh.
12. Trong trường hợp chúng tôi cập nhật nhầm số tiền vào tài khoản ngân hàng của quý khách do lỗi con người hay do lỗi kỹ thuật hay do bất kì lỗi nào thì thành viên không được rút ra số tiền do cập nhật nhầm vào. Nếu thành viên rút tiền từ số tiền không thuộc về mình thì chúng tôi có quyền sử dụng các biện pháp chế tài và các biện pháp khác để thu hồi lại số tiền này.
13. Chúng Tôi có thể báo cáo và giữ lại bất kỳ số tiền nào từ số tiền thắng cược của thành viên để tuân thủ mọi luật hiện hành. Số dư tài khoản không thể được chuyển nhượng, thay thế hoặc đổi lấy bất kỳ giải thưởng nào khác. Chúng Tôi sẽ cố gắng đáp ứng sở thích của thành viên như thành viên bày tỏ khi thành viên đăng ký.
14. Chúng Tôi có quyền tính phí hành chính trong trường hợp bạn tiến hành hơn 5 yêu cầu rút tiền / yêu cầu thanh toán được phê duyệt trong một (1) ngày với cùng số tiền và số tiền rút được phê duyệt dưới mức tối đa cho phép. Phí hành chính sẽ là 2% giá trị giao dịch nhưng không dưới 100 VND. Phí dịch vụ của 5 lần rút sẽ được trừ vào lần rút thứ 6 hoặc lần rút tiếp theo vào ngày hôm sau.
15. Bạn không được phép rút bất kỳ khoản tiền nào kể cả tiền thắng nếu bạn có tiền thưởng vẫn còn hiệu lực hoặc chưa thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên của mình. Mọi số dư tiền thưởng chưa sử dụng sẽ bị xóa trong trường hợp rút tiền.
16. Nếu Chúng Tôi cập nhật nhầm vào tài khoản của bạn với số tiền thắng không thuộc về bạn, cho dù do lỗi kỹ thuật, lỗi trong bảng thanh toán hoặc lỗi của con người hay nói cách khác, số tiền này sẽ vẫn là tài sản của Chúng Tôi và số tiền sẽ được khấu trừ từ tài khoản của bạn. Nếu bạn đã sử dụng bất kỳ số tiền nào như vậy để đặt cược, Chúng Tôi có thể hủy các cược này và vô hiệu hóa mọi khoản tiền thắng. Nếu bạn đã rút tiền không thuộc về bạn trước khi Chúng Tôi nhận ra lỗi, số tiền được trả nhầm sẽ tạo thành một khoản nợ của bạn với Chúng Tôi và Chúng Tôi có thể thực hiện các bước để phục hồi số tiền đó. Trong trường hợp việc cập nhật tiền không chính xác, bạn có nghĩa vụ phải thông báo cho Chúng Tôi ngay lập tức qua email cskh@Typhu88.com hoặc Liên Hệ với Bộ Phận Hỗ Trợ Trực Tuyến của Chúng Tôi. Thanh toán sẽ được thực hiện sớm nhất có thể ( thời gian xử lý nội bộ tối đa ba ngày làm việc), mặc dù có thể chậm trễ do bất kì Sự Xem Xét Bảo Mật được thực hiện bởi Typhu88 và khoản thanh toán có thể tạm giữ trong thời gian đối soát và kiểm tra tài khoản thành viên.

12. ĐẶT CƯỢC

1. Thành viên cần đảm bảo rằng đã đọc và hiểu Luật Chơi trước khi đặt cược.
2. Tất cả các cược được thực hiện trên trang web Typhu88 phải tuân theo các quy tắc trò chơi có liên quan áp dụng cho từng sự kiện hoặc trò chơi và theo Thỏa thuận này.
3. Khi người chơi đặt cược, họ sẽ nhận được thông báo trạng thái vé cược (xác nhận cược hay hủy bỏ cược). Đặt cược sẽ được coi là không có giá trị nếu nó không được truyền tải đầy đủ. Người dùng không thể hủy hoặc thay đổi đặt cược sau khi cược đã được đặt và sự chấp nhận được xác nhận.
4. Chúng Tôi có quyền có quyền từ chối bất cứ lệnh cược nào, mà không cần giải thích.
5. Chúng Tôi có quyền vô hiệu hóa lệnh cược bất kì lúc nào, thậm chí ngay sau khi cược đã được giải quyết, chúng tôi có quyền xử lý lệnh cược đó theo cách phù hợp với các Điều Kiện và Điều Khoản.
6. Thành viên đặt cược cùng lúc rất nhiều vé cược trên một trận đấu, một giải đấu hay một sự kiện thì tất cả lệnh cược sẽ bị hủy.
7. Chúng tôi tin rằng trong trường hợp những người chơi khác quen biết hay có mối liên hệ cùng thành viên tham gia đặt cược cùng lúc rất nhiều vé cược trên một bàn chơi, một trò chơi, một trận đấu, một giải đấu hay một sự kiện thì tất cả lệnh cược sẽ bị hủy dù các lệnh cược đó đã được thanh toán, theo đó đây được xem là hành vi thông đồng, gian lận và chúng tôi có toàn quyền quyết định vô hiệu hóa tài khoản tất cả người chơi vi phạm.
8. Tất cả giá đặt cược có thể thay đổi và được cố định tại thời điểm đặt cược. Chúng Tôi không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi đánh máy, lỗi của con người hoặc lỗi hữu hình dẫn đến bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào (bao gồm thông báo, xuất bản hoặc đánh dấu giá hoặc kết quả ngoài những dự định) hoặc cược được chấp nhận trái với các Điều Khoản này. Trong trường hợp đặt cược đã được chấp nhận ở mức giá không chính xác, Chúng Tôi có quyền hủy bỏ cược, ngay cả sau khi cược đã được giải quyết.
9. Chúng Tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ về mặt kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy, lỗi do con người, phần mềm hoặc các lỗi liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc thông tin nào được cung cấp trên trang web. Chúng Tôi sẽ hủy bất kỳ đặt cược nào khi đặt cược trong trường hợp như vậy ngay cả sau khi lệnh cược đã được thanh toán.
10. Chúng Tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của tỷ lệ cược, giá cả hoặc thông tin khác được hiển thị trên trang web của bên thứ ba hoặc trang web liên kết và Chúng Tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp tỷ lệ cược hoặc các tài liệu khác được hiển thị không chính xác hoặc có lỗi trong các trang web của bên thứ ba đó.
11. Mặc dù Chúng Tôi thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ nội dung nào được sử dụng trên trang web đều chính xác, nội dung đó có thể bị lỗi và có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%. Do đó, nội dung trên trang web có thể thay đổi đáng kể so với nội dung liên quan đến cùng một sự kiện trên các nguồn phương tiện khác. Khi đồng ý với các Điều Khoản này, thành viên xác nhận rõ ràng và đồng ý rằng nội dung có thể không chính xác và có lỗi, nội dung không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên hoặc đề xuất và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Không nên dựa vào nội dung khi đặt cược, đó là quyết định được thực hiện bởi thành viên và rủi ro của riêng thành viên tự chịu. Thành viên cũng đồng ý rằng trong mọi trường hợp, Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào, bao gồm bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc tổn hại nào do việc sử dụng bất kỳ nội dung nào được đăng, gửi qua email, truyền đi hoặc có sẵn trên trang web.
12. Nếu trò chơi đã bắt đầu nhưng không thành công hoặc tạo ra kết quả không chính xác do sự cố của phần mềm quản lý tài khoản trò chơi và /hoặc do trò chơi và/hoặc do lỗi của phần mềm tạo số ngẫu nhiên, tất cả tiền cược và tiền thắng từ trò chơi đó sẽ được hủy bỏ và số dư tài khoản trò chơi sẽ được khôi phục về vị trí ban đầu trước khi trò chơi bắt đầu.
13. Nếu thành viên mất kết nối trong quá trình tham gia trò chơi, vé cược của thành viên vẫn sẽ được tiếp tục đến khi trò chơi kết thúc và thành viên xác nhận không khiếu nại do lỗi kết nối từ chính mình.
14. Mặc dù Chúng Tôi nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của các bảng thanh toán được trích dẫn cho trò chơi là chính xác, nhưng nếu có bất kỳ sai sót nào vô tình xảy ra, Chúng Tôi có quyền sửa đổi tỷ lệ xuất chi ngay cả khi sự kiện đã kết thúc (nếu có).
15. Mặc dù có bất kì điều khoản khác trong Thỏa Thuận này, Typhu88 có quyền từ chối bất kì đặt cược nào mà không cần giải thích.
16. Tất cả các cược sẽ được xem là hợp lệ nếu tên đăng nhập và mật khẩu của Quý Khách được nhập chính xác và nếu tài khoản của Quý Khách còn số dư. Việc đặt cược sẽ được coi là hiệu lực khi có thông báo xác nhận xuất hiện trên màn hình.
17. Thành viên chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tất cả các hoạt động và giao dịch diễn ra thông qua việc sử dụng họ tên, số tài khoản, tên tài khoản, mật khẩu (hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng) cho dù các giao dịch đó có được thành viên cho phép hay không.
18. Thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các chi tiết đặt cược của thành viên là chính xác. Khi cược của thành viên đã được đặt và được xác nhận chấp nhận của Chúng Tôi, chúng không thể bị hủy, thu hồi hoặc thay đổi và sẽ được coi là bằng chứng thuyết phục về các cược mà thành viên đã đặt.
19. Tất cả các cược đặt đều được ghi nhận trên cơ sở dữu liệu giao dịch của Typhu88 và đó là bằng chứng thuyết phục cho tất cả các giao dịch và thời gian mà các giao dịch được đặt.
20. Tất cả các cược sẽ được coi là hợp lệ và được Typhu88 chấp nhận khi xác nhận được hiển thị trong báo cáo lịch sử giao dịch của thành viên.
21. Kết quả của một trận đấu và các hình thức tham gia cược sẽ theo các quy định tại Luật Chơi.
22. Typhu88 sẽ không công nhận các trò chơi bị hoãn, bị phản đối hoặc quyết định đảo ngược vì mục đích cá cược.
23. Thành viên thừa nhận và chấp nhận rằng tất cả giá và tỷ lệ cược có thể thay đổi và chỉ được cố định tại thời điểm đặt cược.
24. Trong trường hợp có bất kỳ sự cố hệ thống kỹ thuật nào, Typhu88 có quyền xác nhận thủ công các cược trong trận được đặt trong tình huống nguy hiểm nếu giao dịch tiếp tục mà không có sự kiện. Số dư tài khoản sẽ được điều chỉnh để phản ánh các cược mà thành viên đã đặt tại thời điểm đó.
25. Đặt cược đồng thời vào cùng một sự kiện sẽ không được chấp nhận.
26. Quyết định của Typhu88 là quyết định cuối cùng đối với bất kì cược và các giao dịch liên quan sau đó.
27. Thành viên hoàn toàn chấp nhận và đồng ý rằng phần mềm tạo số ngẫu nhiên (“RNG”) sẽ xác định việc xáo trộn và chia các thẻ bài và các sự kiện khác được tạo ngẫu nhiên cần có trong trò chơi.
28. Thành viên hoàn toàn chấp nhận và đồng ý rằng kết nối internet không hoàn toàn ổn định. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ đặt cược sai. Tất cả các cược được đặt sẽ dựa trên báo cáo đặt cược trong hệ thống của Chúng Tôi. Nếu thành viên không chắc chắn về bất kỳ cược nào thành viên đã đặt, vui lòng liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của Chúng Tôi hoặc kiểm tra báo cáo đặt cược của thành viên trong bảng sao kê tài khoản của thành viên.
29. Khi kết quả của Trò Chơi bạn tham gia được xác định hoặc khi Chúng Tôi xác nhận kết quả của một sự kiện, mọi khoản tiền thắng sẽ được cập nhật cho bạn trên tài khoản của bạn.
30. Công ty có quyền từ chối tất cả hoặc một phần của bất kỳ yêu cầu đặt cược / vé cược nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình. Thành viên tự phân tích cũng như bằng kinh nghiệm của chính mình tự đặt cược tại Typhu88.
31. Chỉ có lệnh cược đặt qua Internet và/hoặc qua Thiết bị tuân thủ Điều khoản và điều kiện mới được chấp nhận. Bất cứ cách thức đặt cược nào khác (dù qua bưu điện, email, fax hay cách nào khác) cũng sẽ không được chấp nhận và khi nhận được sẽ bị hủy bất kể kết quả. Các lệnh cược chỉ hợp lệ nếu tên tài khoản và mật khẩu được khai báo đúng, tài khoản có đủ số dư và Quý Khách được chúng tôi xác nhận rằng lệnh cược đã được chấp nhận. Lệnh cược chỉ được coi là hợp lệ sau khi một tin xác nhận hiện ra trên màn hình.
32. Quý Khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các chi tiết trong lệnh cược của Quý Khách. Một khi lệnh cược đã được đặt và được chúng tôi xác nhận, Quý Khách sẽ không thể huỷ, thu hồi lại hay đổi các lệnh cược đó. Lệnh cược sẽ được xem như bằng chứng quyết định về lệnh cược đặt của Quý Khách. Công ty có quyền hủy bất kỳ cược / vé cược bất cứ lúc nào.
33. Hệ thống sẽ cung cấp mã số ID vé cược và mã số vé cược sẽ hiển thị trên màn hình cược sau khi thành viên đặt cược thành công. Nếu thành viên không chắc chắn về trạng thái vé cược thì vui lòng kiểm tra trong đặt cược hay Liên Hệ chúng tôi.
34. Thành viên hiểu rõ và chấp nhận tất cả vé cược sẽ bị hủy nếu trong quá trình tham gia gặp sự cố trong trò chơi.
35. Thành viên hiểu rõ và đồng ý Chúng Tôi không chịu bất kì trách nhiệm về các vé cược đặt không thành công vì bất kì lí do nào sau đây: o Máy tính trục trặc, thiết bị phần cứng hoặc phần mềm, lỗi dịch vụ viễn thông;
o Sự thiếu sót của nhà cung cấp dịch vụ internet của thành viên và lỗi của hệ thống điện hoặc hệ thống kiểm soát khác
o Bất kì lỗi kỹ thuật, sự cố hệ thống, lỗi, chậm trễ, gián đoạn, thao túng hoặc truyền dữ liệu không đúng cách
o Bất kì thiệt hại hoặc hư hỏng dữ liệu, đường truyền thông thất bại, từ chối phân phối từ các việc tấn công dịch vụ
o Bất kì lỗi hoặc vi rút hoặc bất kì hậu quả công nghệ bất lợi khác cho dịch vụ
36. Nếu Chúng Tôi cập nhật nhầm vào tài khoản của thành viên với số tiền thắng không thuộc về thành viên vì bất kỳ lý do gì, những khoản này sẽ được lấy lại từ tài khoản của thành viên. Nếu thành viên đã rút các khoản tiền thắng cược này trước khi Chúng Tôi phát hiện lỗi này, thành viên phải thông báo ngay cho Chúng Tôi và sẽ được yêu cầu trả lại khoản tiền này. Nếu không, Chúng Tôi sẽ thực hiện tất cả các hành động pháp lý có sẵn để Chúng Tôi để thu hồi khoản nợ này. 37. Cược bị hủy và vô hiệu theo quyết định của chúng tôi và số tiền thanh toán sẽ bị giữ lại nếu lệnh cược xảy ra trong các trường hợp sau:
• Kết quả trận đấu bị bán độ và thông tin được công khai trước khi sự kiện/giải đấu/bàn chơi được công kết thúc
• Có hành vi gian lận trong quá trình diễn ra sự kiện/ giải đấu/ bàn chơi/ trò chơi. Hoặc thao túng tỷ lệ cược.
• Sự kiện/giải đấu/trận đấu/bàn chơi bị hủy bỏ và không diễn ra trong vòng 36 giờ kể từ lúc thông báo thời gian dự kiến ban đầu.
• Đặt cược trước trận đấu, khi một cược đã được chấp nhận sau khi bắt đầu trận đấu
• Lỗi kỹ thuật xảy ra và ngăn chặn chúng tôi xác nhận các cược hợp lệ với các tham số chính xác.
• Đặt cược trong trận đấu khi biết trước kết quả trận đấu và/hoặc trận đấu đó đang bán độ.
• Chúng tôi không thể xác định được kết quả trận đấu một cách cụ thể trừ khi kết quả đó đã được xác nhận.
• Lỗi liên quan đến việc đưa tỉ lệ kèo sai và/hoặc sai kết quả.
• Tính toàn vẹn của sự kiện đã được đưa ra
• Giá, tỷ lệ cược, kèo cược hay giải cược đã bị thao túng, hoặc
• Gian lận trận đấu đã diễn ra
38. Trong trường hợp Chúng Tôi nghi ngờ và tin rằng thành viên có hành vi cươc gian lận trong việc tránh giới hạn mức đặt cược, Chúng Tôi có quyền hủy bất kỳ cược cho trận đấu/giải đấu/bàn chơi đó.
39. Nếu thành viên phát hiện hay nghi ngờ người chơi khác gian lận, thông báo hay có bất kì hành vi gây bất lợi hay có hành vi tiêu cực thì Liên Hệ ngay với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng điều tra tất cả các cáo buộc về các hoạt động vi phạm này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không quyết định ngay sau khi nhận được tố giác, nhưng sẽ cố gắng điều tra nhanh về hoạt động vi phạm này. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa ngay tài khoản thành viên có hành vi gian lận, thao túng tỷ lệ cược, lạm dụng hoặc bất hợp pháp nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kì tổn thất nào do những hành vi vi phạm trên. Chúng tôi sẽ vô hiệu hóa tài khoản thành viên nếu phát hiện thành viên thanh toán gian lận bao gồm gian lận thẻ hoặc tài khoản ngân hàng để giao dịch trên Typhu88, sử dụng thẻ bị đánh cắp, hoặc giao dịch bất hợp pháp nào khác. Chúng Tôi có quyền thông báo cho bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức có liên quan nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các cơ quan tham chiếu tín dụng, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, nhà điều hành cờ bạc hoặc bên ngoài) về bất kỳ hành vi gian lận thanh toán hoặc hoạt động bất hợp pháp nào và Chúng Tôi có thể sử dụng dịch vụ thu nợ để phục hồi thanh toán.

13. GIAN LẬN

1. Bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng, thông đồng, sửa chữa hoặc bất hợp pháp bị nghi ngờ có thể là cơ sở để chấm dứt ngay việc sử dụng Typhu88 và có thể được chuyển đến cơ quan thực thi pháp luật, Chúng Tôi sẽ tiết lộ thêm thông tin đến các cơ quan có thẩm quyền hoặc các bên thứ ba khác có liên quan và tài khoản Typhu88 sẽ bị khóa/hủy vĩnh viễn.
2. Typhu88 có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ tài khoản nào mà Chúng Tôi cho là có liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và/ hoặc bất kỳ hình thức hoạt động bất hợp pháp hoặc nghi ngờ nào khác và báo cáo các chi tiết cần thiết đó cho các cơ quan có liên quan.
3. Thành viên cam kết rằng tất cả số tiền thành viên gửi trong tài khoản của thành viên không liên quan đến bất kì hành vi bất hợp pháp nào và cụ thể là không bắt nguồn từ bất kì hoạt động lừa đảo hoặc nguồn bất hợp pháp nào.
4. Typhu88 có quyền giữ lại khoản tiền được gửi tài khoản và/ hoặc các khoản tiền thắng từ các vé cược đã có kết quả nếu Chúng Tôi xác định được rằng khoản tiền của thành viên đã bị sử dụng sai mục đích hoặc sử dụng một cách gian lận. Bất kì vấn đề sử dụng không thỏa đáng hoặc gian lận của bất kì tài khoản nào sẽ được báo cáo cho cơ quan có liên quan. Tài khoản của thành viên trên Typhu88 cũng có thể bị đóng vĩnh viễn.
5. Typhu88 có thể sử dụng các công nghệ của bên thứ ba để theo dõi và lưu trữ thông tin kỹ thuật trên thiết bị mà thành viên chọn sử dụng. Thành viên chấp nhận rằng dữ liệu này có thể được sử dụng để đưa ra quyết định điều tra khi tài khoản chưa được vận hành một cách trung thực, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chiếm đoạt tài khoản, thưởng hoặc lạm dụng cá cược, nhiều hoạt động của tài khoản, lạm dụng phương thức thanh toán, v.v.
6. Thành viên phải bồi thường và chịu trách nhiệm thanh toán cho Chúng Tôi, theo yêu cầu, mọi chi phí, phí hoặc tổn thất mà Chúng Tôi phải chịu (bao gồm mọi tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả, mất lợi nhuận và mất danh tiếng) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi gian lận, không trung thực hoặc hành động phạm tội của thành viên.
7. Typhu88 có quyền đóng tài khoản hoặc vô hiệu hóa tất cả cược đặt được thực hiện bởi bất kì người nào, nhóm người hoặc công ty nào cố gắng lừa đảo Typhu88.
8. Typhu88 có thể xem xét theo định kì các tài khoản để theo dõi mọi hoạt động mà Chúng Tôi nhận thấy là bất thường. Trong trường hợp này, Typhu88 có quyền đình chỉ một tài khoản để tiến hành điều tra đầy đủ mà không cần thông báo trước.
9. Typhu88 có quyền tìm kiếm các biện pháp khắc phục bằng hình sự và bằng hợp đồng và các biện pháp trừng phạt đối với thành viên nếu thành viên có liên quan đến các hành vi gian lận, không trung thực hoặc hành động phạm tội và sẽ đưa ra các báo cáo đó khi cần thiết. Chúng Tôi có quyền từ chối thanh toán cho thành viên khi thành viên bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo, không trung thực hoặc hành động phạm tội.
10. Typhu88 có quyền giữ lại tiền gửi và tiền thắng cược từ các cược đã có kết quả nếu Chúng Tôi xác định rằng tiền của thành viên hoặc các phương thức thanh toán khác đã bị sử dụng sai mục đích hoặc sử dụng một cách gian lận. Bất kỳ vấn đề sử dụng không phù hợp hoặc gian lận của bất kỳ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc phương thức thanh toán khác có thể được báo cáo cho các cơ quan thích hợp. Trong trường hợp Chúng Tôi cho rằng đã xảy ra gian lận, tài khoản của thành viên cũng có thể bị đóng.
11. Typhu88 sử dụng các công nghệ của bên thứ ba để theo dõi và lưu trữ thông tin kỹ thuật. Thành viên chấp nhận rằng dữ liệu này có thể được sử dụng để đưa ra quyết định điều tra trong đó tài khoản chưa được vận hành một cách trung thực, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chiếm đoạt tài khoản, thưởng hoặc lạm dụng cá cược, vận hành nhiều tài khoản, lạm dụng phương thức thanh toán, v.v. Chúng Tôi có thể theo quyết định tuyệt đối của mình, áp đặt các giới hạn hoặc điều kiện đối với bất kỳ người nào mở hoặc cố gắng mở tài khoản với Chúng Tôi nơi thiết bị hoặc mạng được chia sẻ hoặc không an toàn.
12. Typhu88 có quyền đóng tài khoản của thành viên và vô hiệu hóa bất kỳ hoặc tất cả các cược do thành viên thực hiện nếu thành viên cố gắng gian lận. Chúng Tôi có thể xem xét tài khoản của thành viên để theo dõi mọi hoạt động mà Chúng Tôi cho là đáng ngờ. Nếu Chúng Tôi cho rằng hoạt động của thành viên đáng ngờ, Chúng Tôi có quyền đình chỉ tài khoản của thành viên mà không cần thông báo trong khi chờ điều tra đầy đủ.
13. Typhu88 có thể yêu cầu thành viên cung cấp cho Chúng Tôi các tài liệu thích hợp vào bất kì thời gian nào để đảm bảo rằng các thông tin thành viên cung cấp đã được cập nhật mới nhất và chính xác. Chúng Tôi có thể đề nghị và yêu cầu thành viên cung cấp được chứng nhận bản gốc các chứng từ dữ liệu khác có công chứng.
14. Nếu Chúng Tôi có lý do để tin rằng thành viên đã vi phạm Điều Khoản và Điều Kiện của Chúng Tôi hoặc có hoạt động bất thường trên tài khoản của thành viên, Chúng Tôi có thể quyết định tuân theo quyết định tuyệt đối của Chúng Tôi, thực hiện một hoặc các điều sau: o Đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của thành viên;
o Hạn chế thành viên rút tiền từ tài khoản của thành viên
o Ngăn chặn thành viên truy cập vào tài khoản của thành viên và nền tảng cá cược của Chúng Tôi;
o Yêu cầu thành viên cung cấp thêm bất kỳ thông tin bổ sung cần thiết để Chúng Tôi tiến hành điều tra và/ hoặc xác minh việc thành viên tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện (bao gồm tuyên bố pháp lý, tài liệu nhận dạng hoặc ủy quyền để xác minh thông tin với tổ chức tài chính của thành viên) ngay cả khi thành viên đã có cung cấp điều này trước đây. Nếu thành viên cố tình thay đổi bất kỳ chứng từ, dữ liệu, thông tin hoặc bất kỳ chi tiết nào khác cho bất kỳ mục đích nào liên quan đến việc đăng ký tài khoản hoặc giao dịch trên tài khoản, Chúng Tôi có quyền đình chỉ tài khoản đó và đóng tài khoản mà không cần thông báo trước cho thành viên. Chúng Tôi sẽ không có nghĩa vụ phải trả bất kỳ tiền thắng cược có thể phải trả cho thành viên hoặc hoàn trả cho thành viên cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh.
15. Trong trường hợp Chúng Tôi nghi ngờ có bất kì sự gian lận trận đấu, gian lận giá hoặc thao túng sự kiện, thao túng tỷ lệ thì Chúng Tôi toàn quyền quyết định: o Đình chỉ việc cung cấp bất kì sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nào trong bất kì thị trường nào của Chúng Tôi;
o Trì hoãn và/hoặc từ chối thanh toán cho bất kì sự kiện hoặc chuỗi sự kiện ở bất kì thị trường nào của Chúng Tôi cho đến khi tính minh bạch của sự kiện hoặc chuỗi sự kiện được xác nhận bởi liên đoàn thể thao có liên quan.
16. Vì lợi ích của việc bảo vệ dữ liệu, bảo mật và tránh gian lận Chúng Tôi không cho phép sử dụng bất kỳ kênh truyền thông nào có trong Typhu88 và/ hoặc nền tảng (bao gồm nhưng không giới hạn ở bảng trò chuyện) để cung cấp hoặc quảng bá bất kỳ ưu đãi, sản phẩm và Typhu88 (cho dù là của thành viên hay của bên thứ ba). Thành viên hoàn toàn bị cấm đăng thông tin hoặc liên hệ với khách hàng của Chúng Tôi để cung cấp hoặc quảng bá bất kỳ ưu đãi, sản phẩm hoặc Typhu88.

14. CHÍNH SÁCH BÊN THỨ BA

1. Thành viên hiểu rõ và đồng ý rằng Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với thành viên về nội dung hoặc việc thành viên sử dụng bất kỳ thông tin nào hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ tổn thất nào gây ra hoặc dịch vụ được cung cấp bị cáo buộc bởi bên thứ ba hoặc chi nhánh quảng cáo, tiếp thị gây ra hoặc nội dung được đăng tải thông qua Trang web (cho dù trực tiếp hoặc thông qua các liên kết đến hoặc từ các trang web hoặc tài nguyên khác) cũng như Chúng Tôi không thể xác nhận nội dung của các quảng cáo hoặc thông tin đó và Chúng Tôi không bảo đảm đối với nội dung đó. Typhu88 không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và bên thứ ba cung cấp các nội dung nêu trên
2. Chúng Tôi không chịu trách nhiệm, không xác nhận và không đưa ra tuyên bố rõ ràng nào hoặc ngụ ý liên quan đến nội dung của Bên Thứ Ba. Nội dung của bên thứ ba không đại diện cho quan điểm của Chúng Tôi. Việc dựa vào nội dung của Bên Thứ Ba hoàn toàn là rủi ro riêng của chính thành viên.
3. Ngôn ngữ xúc phạm hoặc lạm dụng sẽ không được chấp nhận trên bảng trò chuyện của Chúng Tôi hoặc trên trang web/ nền tảng của Typhu88 hoặc nhân viên. Ngoài ra, thành viên không tham gia vào việc quấy rối, đe dọa, làm phiền nhiễu, gửi thư hàng loạt, hoặc phá hoại, không thực hiện gửi thư lan truyền, thư rác, hoặc thư quảng cáo đến người dùng khác, không đưa những nội dung sai sự thật hoặc không chính xác, giả mạo thành viên khác, hoặc bất kỳ mục đích quảng cáo hay thương mại nào khác không được Typhu88 chấp thuận, hoặc bình luận tiêu cực cho các hoạt động của nhóm trong bất kì phương tiện truyền thông hoặc diễn đàn nào.
4. Theo các điều khoản trong chính sách Chính Sách Bên Thứ Ba của Chúng Tôi, Chúng Tôi có thể từ chối hoặc xóa bất kỳ văn bản, tệp, hình ảnh, video, âm thanh hoặc bất kỳ tài liệu nào khác (‘Nội dung của bên thứ ba’) do thành viên đăng trên trang web / nền tảng Typhu88 mà theo ý kiến riêng của Chúng Tôi là vi phạm các điều khoản của các Thỏa Thuận này.
5. Mọi vi phạm chính sách này có thể dẫn đến việc xóa Nội Dung Của Bên Thứ Ba, đình chỉ việc thành viên sử dụng trang web/ nền tảng Typhu88 và/ hoặc các hành động khác mà Chúng Tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý để đảm bảo tuân thủ.
6. Ngoại trừ trong trường hợp các thỏa thuận này quy định rõ ràng rằng bên thứ ba có thể tự mình thực thi một điều khoản của các thỏa thuân này, một người không phải là thành viên của thỏa thuận này không nằm dưới quyền của luật pháp hoặc quy chế địa phương để dựa vào hoặc thực thi bất kì điều khoản nào của các thỏa thuận này nhưng điều này không ảnh hưởng đến bất kì quyền hoặc biện pháp khắc phục nào của bên thứ ba tồn tại hoặc có sẵn ngoài luật pháp địa phương hoặc quy chế.
7. Để tránh bị nghi ngờ, mỗi thành viên của nhóm là một người thụ hưởng bên thứ ba của các thỏa thuận này.

15. BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Tên đăng nhập và mật khẩu được chọn khi thành viên đăng ký tài khoản không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo mật tên tài khoản và mật khẩu của mình.
2. Thành viên đồng ý giữ bí mật tên tài khoản và mật khẩu của mình và không cho phép bất kỳ ai khác sử dụng nó. Mỗi người tự nhận dạng bằng cách nhập tên người dùng và mật khẩu chính xác sẽ được Chúng Tôi coi là chủ tài khoản hợp pháp và tất cả các giao dịch nơi bằng người dùng và mật khẩu đã được nhập chính xác sẽ được coi là hợp lệ. Trong mọi trường hợp, Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào thành viên phải chịu do bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc sử dụng sai các chi tiết đăng nhập của thành viên. Chúng Tôi sẽ không được yêu cầu thành viên cung cấp tên tài khoản hoặc mật khẩu. Nếu thành viên bị mất tên tài khoản hoặc mật khẩu, vui lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi ngay lập tức. Nếu thành viên đặt sai, quên hoặc mất tên người dùng hoặc mật khẩu của thành viên do bất kỳ điều gì khác ngoài lỗi của Chúng Tôi, Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong phạm vi pháp luật cho phép.
3. Typhu88 có thể cung cấp thông tin tài khoản của thành viên:
o Cho các hoạt động quảng cáo và tiếp thị (bao gồm liên hệ với thành viên với các ưu đãi đặc biệt mà có thể thành viên quan tâm);
o cho các tổ chức cung cấp dịch vụ (bao gồm IT, tư vấn và dịch vụ tư vấn) cho Chúng Tôi; o Cho đối tác đang sử dụng Typhu88 hoặc nhà cung cấp của Typhu88;
o Chúng Tôi có lý do để nghi ngờ rằng hoạt động bất hợp pháp hoặc hành vi sai trái có tính chất nghiêm trọng liên quan đến các dịch vụ của Chúng Tôi đã, đang hoặc có thể được tham gia;
o Khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền các tổ chức có uy tín hoặc có bằng chứng về việc giao dịch thanh toán nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc mục đích bất hợp pháp khác nơi thành viên đã đồng ý tiết lộ rõ ràng hoặc theo hoàn cảnh và hành vi của thành viên;
o Chúng Tôi xem xét việc tiết lộ là cần thiết để loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe và an toàn của cộng đồng.
o Chúng Tôi xem xét việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để điều tra hoặc xử lý các hoạt động bất hợp pháp hoặc hành vi sai trái nghiêm trọng.
o Chúng Tôi xem xét việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để xác định vị trí của những người mất tích
o Để thiết lập hoặc bảo vệ một yêu cầu pháp lý;
o Được yêu cầu hoặc ủy quyền bởi pháp luật.
4. Tất cả các khía cạnh liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu đã được cung cấp trong Chính Sách Quyền Riêng Tư, là một phần không thể thiếu trong thỏa thuận của thành viên với Typhu88. Bằng cách sử dụng cở sở và đồng ý với các điều khoản náy, thành viên đồng ý rằng, vì mục đích của tất cả và bất kì luật bảo vệ dữ liệu hiện hành nào và các quy định liên quan, để Chúng Tôi chia sẻ và/ hoặc chuyển thông tin và dữ liệu cá nhân này cho các bên thứ ba đó. 5. Thành viên bên hiểu rằng tất cả việc sử dụng trang web của Chúng Tôi và email, tin nhắn và cuộc gọi đến giữa thành viên và Chúng Tôi sẽ được ghi lại. Những bản ghi chép này sẽ là tài sản của Chúng Tôi và có thể được sử dụng như là bằng chứng trong trường hợp có bất kì tranh chấp hoặc để cải thiện dịch vụ chăm sóc khách

16. LỖI

1. Thành viên sẽ thông báo cho Chúng Tôi ngay khi thành viên nhận thấy bất kỳ lỗi nào liên quan đến tài khoản của thành viên và thành viên đồng ý hoàn trả bất kỳ khoản tiền thắng cược nào có thể đã được cập nhật cho thành viên do lỗi đó hoặc lỗi do lỗi con người; hoặc lỗi kỹ thuật hoặc bất kỳ lỗi, hoặc lỗi trong trang web/ nền tảng; hoặc lỗi của sản phẩm trò chơi có liên quan hoặc phần mềm không hoạt động theo các quy tắc của trò chơi có liên quan
2. Có thể có những hạn chế, chậm trễ, và các vấn đề khác xuất phát từ việc sử dụng internet và thông tin liên lạc theo phương thức điện tử bao gồm việc thiết bị bạn sử dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng bị lỗi, không có kết nối, nằm ngoài miền phủ sóng, bị tắt nguồn hoặc không hoạt động. Công ty sẽ được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các thiệt hại hay tổn thất phát sinh từ những vấn đề này.
3. Chúng Tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động hoặc thiếu sót nào được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ internet của thành viên hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà thành viên dựa vào để có quyền truy cập vào dịch vụ của Chúng Tôi
4. Trong trường hợp có lỗi hệ thống hoặc lỗi giao tiếp liên quan đến việc tạo số ngẫu nhiên, giải quyết đặt cược hoặc yếu tố khác của dịch vụ, Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với thành viên do bất kỳ lỗi nào như vậy và Chúng Tôi có quyền vô hiệu hóa tất cả các cược. Hoàn lại tiền chỉ có thể được đưa ra theo quyết định của Quản lý
5. Trong trường hợp xuất hiện lỗi hoặc lỗi hệ thống dẫn đến một số tỷ lệ cược, cược trong trận hoặc cược chấp không chính xác trong một cược hoặc phần nào đó của cược nếu đó là cược xiên sẽ bị vô hiệu.
6. Trong trường hợp hệ thống trang web gặp trục trặc, tất cả các cược đều bị hủy. Chúng Tôi có quyền làm mất hiệu lực của bất kỳ khoản tiền thắng nào có được do lỗi phần cứng/ phần mềm. Chúng Tôi không chịu trách nhiệm với thành viên về bất kỳ tổn thất nào mà thành viên có thể phải chịu do việc đình chỉ hoặc trì hoãn đó.
7. Nếu thành viên đã nhận được tiền từ Chúng Tôi do lỗi và đã sử dụng số tiền đó để đặt cược vào một sự kiện chưa bắt đầu, Chúng Tôi có quyền hủy hoặc tính toán lại đặt cược bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nếu thành viên đã đặt cược như vậy với số tiền lớn hơn tổng số tiền thành viên nợ Chúng Tôi, Chúng Tôi sẽ liên hệ với thành viên để cùng nhau tính toán lại giá trị hoặc sắp xếp hủy đặt cược trước khi bắt đầu sự kiện. Nếu Chúng Tôi không thể liên hệ với thành viên trước khi bắt đầu sự kiện, Chúng Tôi sẽ tùy ý sửa đổi đặt cược hoặc hủy đặt cược để lấy lại số tiền đã trả cho thành viên do lỗi.
8. Nếu thành viên đã được trả tiền thắng do lỗi, thành vi ên đồng ý rằng Typhu88 có thể điều chỉnh tài khoản và đặt cược của họ để sửa lỗi và nếu cần:
o Thành viên đồng ý rằng Typhu88 có thể cung cấp cho thành viên thông tin xác minh liên quan đến số tiền thắng được cập nhật do nhầm lẫn và thông tin xác minh đó sẽ là bằng chứng cho thấy số tiền đó phải được hoàn trả lại ngay lập tức,
o nếu thành viên có lệnh rút tiền đang chờ xử lý, bao gồm bất kỳ khoản tiền thắng nào được cập nhật do lỗi, thành viên đồng ý rằng Typhu88 có thể hủy lệnh rút tiền đang chờ xử lý đó để sửa lỗi và lấy lại số tiền thắng được cập nhật do lỗi.
9. Khách hàng bị phát hiện lạm dụng các lỗi/ trục trặc như vậy có thể bị đóng tài khoản và mọi khoản tiền gửi và/ hoặc tiền thắng sẽ bị tịch thu. Chúng Tôi có quyền xem xét hoạt động này theo điều khoản Vô Hiệu Hóa Tài Khoản trong Điều Khoản và Điều Kiện này.
10. Trong trường hợp chúng tôi cập nhật nhầm số tiền vào tài khoản ngân hàng của quý khách do lỗi con người hay do lỗi kỹ thuật hay do bất kì lỗi nào , những khoản này sẽ được lấy lại từ tài khoản của thành viên và thành viên không được rút ra số tiền do cập nhật nhầm vào. Nếu thành viên đã rút các khoản tiền thắng cược này trước khi Chúng Tôi phát hiện lỗi này, thành viên phải thông báo ngay cho Chúng Tôi và sẽ được yêu cầu trả lại khoản tiền này. Nếu không, chúng tôi có quyền sử dụng các biện pháp chế tài và các biện pháp khác để thu hồi lại số tiền này. Trong trường hợp cập nhật tiền không chính xác, bạn có nghĩa vụ phải thông báo cho Công Ty ngay lập tức qua email cskh@Typhu88.com.com.
11. Typhu88 sẽ hủy lệnh cược và không chịu trách nhiệm thanh toán cho bất kì lỗi nào liên quan đến việc đặt cược/ vé cược bao gồm: o Công ty đã công bố không chính xác tỷ lệ cược/ chênh lệch/ cược chấp/ tất cả các vấn đề liên quan
o Công ty tiếp tục chấp nhận việc đặt cược/ vé cược vào các thị trường đóng cửa hoặc bị đình chỉ;
o Công ty tính toán không chính xác hoặc trả một khoản tiền thanh toán; hoặc
o Bất kỳ lỗi nào xảy ra trong trình tạo số ngẫu nhiên hoặc các bảng thanh toán được bao gồm, kết hợp hoặc sử dụng trong bất kỳ trò chơi hoặc sản phẩm nào.
12. Giá cược đưa ra không chính xác – Trước khi bắt đầu một sự kiện, trong sự kiện hoặc sau sự kiện, trong đó Typhu88 xác định được Lỗi xảy ra thì bất kì cược mở, cược đang chờ thanh toán sẽ dừng lại và được giải quyết theo giá sửa đổi sau đó của công ty. Nếu các vé cược đặt trược trận đấu khi xác định lỗi xảy ra và Typhu88 sẽ cố gắng liên lạc khách hàng nhanh nhất có thể, và các vé cược đặt trong khoảng thời gian xác định lỗi xảy ra sẽ hủy, lệnh cược bị vô hiệu hóa.
13. Mặc dù Chúng Tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng trang web và khuyến mãi không có vi-rút máy tính, Chúng Tôi không thể và không đảm bảo rằng trang web và khuyến mãi không có vấn đề như vậy. Thành viên có trách nhiệm bảo vệ các hệ thống của mình và có khả năng cài đặt lại bất kỳ dữ liệu hoặc chương trình nào bị mất do vi-rút.

17. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

1. Những thông tin, dữ liệu, ứng dụng, trò chơi, sản phẩm và dịch vụ trong Typhu88 được cung cấp theo nguyên tắc “nguyên trạng” và “sẵn có” và không được bảo hành rõ ràng hoặc ngụ ý dưới bất kỳ hình thức nào. Ở mức độ cao nhất mà pháp luật liên quan cho phép, Typhu88 không bảo đảm bất kỳ vấn đề hay nội dung gì, dù là ngầm hiểu hoặc tường minh, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau: khả năng sử dụng các dịch vụ sản phẩm, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó và tính tuân thủ bản quyền, dịch vụ. Typhu88 không bảo đảm những điều sau: những tính năng có trên website này sẽ hoạt động liên tục và không mắc lỗi, trục trặc sẽ được sửa chữa, website này và các server dùng cho website này không chứa các phần mềm hay thành phần gây hại, ngoài ra, Typhu88 không cam kết hay đảm bảo, xác nhận, bảo đảm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ ứng dụng (hoặc nội dung) của bên thứ ba, nội dung người dùng, thiết bị hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo, quảng bá hoặc cung cấp bởi bên thứ ba trên hoặc thông qua dịch vụ Typhu88 hoặc bất kỳ trang web siêu liên kết, hoặc các biểu ngữ hoặc các quảng cáo khác được treo trên trang và Typhu88 không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và bên thứ ba cung cấp các nội dung nêu trên.
2. Trong phạm vi được luật pháp cho phép, thông tin hiển thị tại Typhu88 này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, chính thức hay hàm ý, từ phía Typhu88 về tính phù hợp của sản phầm, dịch vụ cho mục đích cụ thể mà thành viên đã lựa chọn. 3. Toàn bộ rủi ro như việc sử dụng, thực hiện giao dịch là do chính thành viên hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. Chúng Tôi được hoàn toàn miễn trừ trách nhiệm khi:
o Những tính năng có tại Typhu88 này sẽ hoạt động liên tục và không mắc lỗi, trục trặc sẽ được sửa chữa, website này và các server dùng cho website này không chứa các phần mềm hay thành phần gây hại hoặc độ chính xác của bất kì thông tin nào mà thành viên có được.
o Sản phẩm, trò chơi, dịch vụ, hệ thống tương tác, nội dung trang web và di động được cung cấp “nguyên trạng”. Typhu88 không bảo đảm bất kỳ vấn đề hay nội dung gì, dù là ngầm hiểu hoặc tường minh về việc sử dụng Typhu88 của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc Typhu88 sẽ đáp ứng yêu cầu Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm, ứng dụng, sản phẩm, dich vụ và/hoặc tài liệ, dữ liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của Typhu88 (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng)
o Trong trường hợp có lỗi hệ thống hoặc liên lạc, lỗi hoặc vi rút liên quan đến thanh toán tài khoản hoặc các yếu tố khác của dịch vụ công ty hoặc dẫn đến việc bạn mất dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác đối với thiết bị hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn và Chúng Tôi có quyền vô hiệu hóa tất cả các trò chơi đang đề cập và thực hiện bất kỳ hành động nào khác để sửa các lỗi đó mà Chúng Tôi không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ mạng và/hoặc hệ thống dự phòng hoặc các dịch vụ tương tự.
o Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc công ty thiết bị di động hoặc bên thứ ba khác mà bạn đã ký hợp đồng để có quyền truy cập vào máy chủ lưu trữ các dịch vụ của công ty.
4. Chúng Tôi có quyền đình chỉ, sửa đổi hoặc xóa hoặc thêm vào trang web của Chúng Tôi bất kỳ trò chơi hoặc phần mềm nào theo quyết định riêng của mình với hiệu lực ngay lập tức và không cần thông báo trước. Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với thành viên về bất kỳ tổn thất nào do thành viên phải chịu do bất kỳ thay đổi nào được thực hiện hoặc cho bất kỳ sửa đổi hoặc đình chỉ hoặc sự gián đoạn dịch vụ và thành viên sẽ không có khiếu nại chống lại Chúng Tôi về vấn đề đó.
5. Dù trong bất cứ tình huống nào, kể cả do sơ suất, Typhu88 cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ mất mát hay tổn thất, ở bất cứ mức độ nào, được cho rằng là xuất phát từ Site hoặc nội dung của Site; cũng như không chịu trách nhiệm, về việc chậm trễ, gián đoạn của đường truyền, do đường liên lạc bị hỏng, hay do bất cứ ai sử dụng hoặc lợi dụng Site hay nội dung trên Site, hoặc do nội dung Site bị lỗi hoặc thiếu thông tin.
6. Typhu88 không có trách nhiệm bảo hành, đại diện đối với các vấn đề về Dịch vụ, Site và Thông tin được cung cấp bởi bên thứ ba, bao gồm, các nhà cung cấp viễn thông, thông tin, và không chịu trách nhiệm về bất cứ lỗi, sai phạm hay làm sai của các bên thứ ba.
7. Dù trong bất cứ tình huống nào, kể cả do sơ suất, Typhu88 gồm các tập đoàn liên quan, đại lý, đối tác, nhân viên và người đại diện sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất, mất mát hay chi phí, bao gồm, tổn thất hay thiệt hại kinh tế trực tiếp, gián tiếp phát sinh hoặc đặc biệt nghiêm trọng gây bởi hoặc liên quan đến việc Quý khách truy cập và sử dụng Dịch vụ, Site, Phần mềm và Thông tin, hoặc từ việc tải, cài đặt hay sử dụng Phần mềm, bất kể Typhu88 có được thông báo về các khả năng đó hay không.
8. Quý Khách thừa nhận rằng một phần hay toàn bộ Thông tin có thể là tạm thời và có thể được xem xét, thay đổi hay điều chỉnh như đã ghi trong phần điều kiện và điều khoản. Do đó Quý khách ý thức được rằng Thông tin được cung cấp chỉ để tham khảo và không phải là lời đề nghị hay xúi giục; cũng như không thiết lập nền tảng cơ bản của bất cứ sự thay mặt, bảo đảm, nghĩa vụ hợp đồng, hay sự tín nhiệm ràng buộc Quý Khách với bất cứ Nhóm đối tượng nào.
9. Quý Khách biết và chấp nhận rằng những từ chối và giới hạn trách nhiệm trong Thoả thuận này là một sự chia sẻ công bằng và hợp lý các rủi ro và quyền lợi giữa trong Thỏa thuận sau khi đã xem xét các yếu tố liên quan, bao gồm, sự cân nhắc của Quý Khách đối với Typhu88. Quý Khách cũng đồng ý rằng những từ chối và loại trừ trách nhiệm này sẽ có hiệu lực trong các khuôn khổ luật pháp hiện hành.
10. Nếu có sự khác nhau giữa kết quả hiển thị trên Thiết bị của Quý Khách và trên hệ thống của chúng tôi, kết quả trên hệ thống sẽ quyết định kết quả trò chơi. Hơn thế nữa, Quý Khách hiểu và đồng ý rằng (không xâm phạm tới các quyền lợi khác mà Quý Khách được hưởng) thông tin lưu trữ của Typhu88 sẽ là cơ sở pháp lý cuối cùng quyết định điều kiện Quý Khách tham gia Game và các tình huống có thể xảy ra.
11. Typhu88 không có trách nhiệm bảo hành, dù là trực tiếp hay ngụ ý, liên quan đến Dịch vụ mà Quý Khách được cung cấp “nguyên trạng”, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo hành hoặc đại diện cho các yếu tố như chất lượng, tính khả dụng, sự hoàn chỉnh hay độ chính xác của Dịch vụ.
12. Dù chúng tôi cố gắng cung cấp cho Quý Khách dịch vụ có chất lượng, độ an toàn và bảo mật cao nhất, chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không gián đoạn, luôn cập nhật và không có lỗi, cũng như không đảm bảo rằng các khiếm khuyết này sẽ được khắc phục hoặc Dịch vụ không có virus hoặc sâu máy tính.
13. Typhu88 có quyền đơn phương hoãn, ngưng, sửa đổi, bỏ bớt hoặc bổ sung thêm vào Dịch vụ, tạm thời hoặc dài hạn và với hiệu lực ngay lập tức và không cần phải thông báo đến Quý Khách. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trên bất cứ phương diện nào về các khoản thiệt hại do điều này gây ra, cũng như không chịu trách nhiệm về các quyết định của Typhu88 trong vấn đề này.

18. SỰ ĐỀN BÙ

Thành viên đồng ý rằng thành viên chỉ sử dụng trang web và dịch vụ của Typhu88 theo các Điều Khoản và Điều Kiện được quy định trong thỏa thuận này. Thành viên sẽ bồi thường đầy đủ cho Chúng Tôi bất kì chi phí hoặc tổn thất nào (bao gồm các khoản phí pháp lý) mà Chúng Tôi (hoặc bất kì thành viên nào của Typhu88) phải chịu từ bất kì vi phạm nào của thành viên về các thỏa thuận này.

19. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

1. Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm và không có trách nhiệm đối với bất kì sự thất bại nào trong việc thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ, bất kì nghĩa vụ nào dưới hợp đồng trò chơi được gây ra bởi những sự kiện nằm ngoài quyền kiểm soát của Chúng Tôi.
2. Việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Typhu88 được coi là bị đình chỉ trong khoảng thời gian Sự Kiện Bất Khả Kháng vẫn tiếp diễn và sẽ kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ đó trong suốt thời gian đó.

20. TỪ CHỐI

Việc Typhu88 không thực thi vào bất kỳ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ thời hạn nào, bất kỳ một hoặc nhiều nội dung tại Điều khoản và điều kiện chung này sẽ không phải là sự từ bỏ các nội dung khác tại Điều khoản và điều kiện chung hoặc từ bỏ quyền thực thi Điều khoản và điều kiện chung. Nếu bất kỳ quy định nào của Điều khoản và điều kiện chung này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của Điều khoản và điều kiện chung này, và Điều khoản và điều kiện chung này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.